Now showing items 1-6 of 6

 • Aerodynamické tunely pro automobily 

  Gross, Arnold
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...
 • Jízdní komfort 

  Plánka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikou jízdního komfortu vozidla. Definuje způsoby hodnocení jízdního komfortu a navrhuje veličiny vhodné pro měření komfortu. Popisuje části vozidla, které se podílí na celkovém jízdním ...
 • Moderní hybridní pohony osobních vozidel 

  Švoma, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou současných hybridních pohonů v osobních automobilech. Práce obsahuje kategorizaci hybridních pohonů podle konstrukce a využití. Zabývá se také rozborem jednotlivých komponent ...
 • Pokročilé asistenční systémy řidiče 

  Fajt, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje funkce pokročilých asistenčních systémů řidiče. Tyto systémy slouží ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Práce se věnuje rozdělení asistenčních systémů, popisu snímačů, ...
 • Regulovatelné tlumiče 

  Doležal, Kamil
  Práce předkládá informace o základních typech tlumičů, které se používají v současné době. Obsahuje popis elementárních částí a funkce pasivních, adaptivních, semiaktivních a aktivních systémů. Součástí práce je také ...
 • Regulovatelné tlumiče silničních vozidel 

  Šplíchal, Bohuslav
  Tato bakalářská práce se zabývá rozdělením a popisem činnosti konvenčních a regulovatelných tlumičů pérování silničních vozidel. Popisuje dynamiku vozidel při svislém kmitání a vliv tlumení a pérování na chování vozidla. ...