Now showing items 1-20 of 564

 • Dvanáctiválcové motory BMW 

  Macek, Libor
  Bakalářská diplomová práce se zabývá zmapováním výroby dvanáctiválcových motorů automobilky BMW, v souladu s platnou soudobou legislativou. V práci je rozpracována problematika konstrukce jednotlivých motorů a materiály s ...
 • Studie skladovacího zařízení pro manipulaci s materiálem 

  Halm, Petr
  Cílem této práce je vytvořit přehled používaných skladovacích metod a skladovacích zařízení. Práce obsahuje kategorizaci skladovacích metod s ohledem na manipulaci s materiálem a jeho důležitost. Skladovací zařízení jsou ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Vojtek, Marek
  Táto bakalárska práca je zameraná na plynové kotly vhodné pre vykurovanie rodinných domov. V prvej časti sa nachádza charakteristika zemného plynu ako paliva, rozdelenie plynových kotlov, popis ich výhod, nevýhod a popis ...
 • Studie silničních fréz 

  Poul, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce bylo provést studii silničních fréz pro frézování za studena. V úvodu práce je proveden popis různých technologií frézování. Nechybí ani silový rozbor celého frézovacího procesu. Následuje ...
 • Alternativní paliva pro vznětové motory 

  Baránek, Adam
  Spalovací motory se staly součástí každodenního života. Se stále ubývajícími zásobami ropy a s rostoucími poukazy na škodlivost jejího spalování na životní prostředí se stále více rozvíjí použití alternativních paliv. V ...
 • Kinematika zavěšení vozidla pro autokros 

  Zubíček, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním kinematických bodů přední a zadní nápravy autokrosové bugyny a provedení analýzy kinematických charakteristik zavěšení s popisem jejich vlivů na chování vozidla.
 • Napjatostní, deformační a bezpečnostní analýza rámu tandémové tříkolky 

  Tatalák, Adam
  Bakalářská práce obsahuje napjatostní, deformační a bezpečnostní analýzu rámu tandémové tříkolky firmy AZUB. V teoretickém úvodu je krátké seznámení s alternativní cyklistikou. Jsou rozebrány prutové předpoklady a je ...
 • Výroba držáku pojezdového kolečka pračky 

  Kopřiva, Tomáš
  Práce řeší návrh technologie výroby součásti stříháním a ohýbáním. Jedná se o součást používanou pro uchycení kolečka pračky, která se vyrábí z ocelového plechu. Rozborem technologií vhodných pro výrobu byla zvolena výroba ...
 • Sdružené vstřikovací jednotky 

  Cihlář, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému vstřikování Čerpadlo-tryska. Je popsáno vstřikování používané v osobních vozech, ale i systém Čerpadlo-potrubí-tryska používaný v nákladních vozech. Jedna kapitola je všeobecně ...
 • Pětiosé frézování s polynomialní trajektorií 

  Ohnišťová, Petra
  Cílem práce je uvedení do problematiky pětiosého frézování s polynomiální trajektorií. Součástí práce je popis numerického řetězce, definice různých metod generace trajektorie nástroje, základní matematický popis obráběného ...
 • Stroje používané při volném kování 

  Novák, Libor
  Při výrobě součásti volným kováním se používají buchary a hydraulické lisy. Práce obsahuje jejich rozdělení, stručný popis, výhody a nevýhody a u konkrétních typů bucharů a lisů i jejich využití v praxi. Buchary jsou vhodné ...
 • Tribologie pístních kroužků spalovacích motorů 

  Orbán, Tomáš
  Témou bakalárskej práce je tribológia piestnych krúžkov spaľovacích motorov. Práca je rozdelená do 7 kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá piestnymi krúžkami, požiadavkami na piestne krúžky, popisom hlavných funkcií piestnych ...
 • Výroba součásti pro šicí stroj 

  Paděra, Radek
  Bakalářská práce se zabývá výrobou jedné součásti ze šicího stroje a to součásti unašeče. V první kapitole je proveden rozbor součásti včetně popisu její funkce. Dále je zmíněna stávající výroba součásti a pak následuje ...
 • Výroba ventilového sedla 

  Kraval, Jiří
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh technologie výroby ventilového sedla z materiálu EN AW – ALMG3. Na základě literární studie problematiky stříhání, tažení a výpočtů bylo navržena ...
 • Management jakosti pro kalibraci délkových měřidel 

  Dobeš, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice kalibrace měřidel. Cílem této práce je vypracování podrobných kalibračních postupů a ukázkové měření vybraných typů délkových měřidel. Těmito měřidly jsou koncové měrky, ...
 • Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku 

  Grulich, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze optického toku. První část je věnovaná teoretickému rozboru problematiky sledování bodů a jejich pohybu v obraze, zejména nalezení kvalitních význačných bodů a jejich následné sledování ...
 • Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích 

  Mašek, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá stabilitou soustav lineárních diferenciálních rovnic a to speciálně stabilitou ljapunovskou a asymptotickou. Nejprve jsou zavedeny potřebné pojmy z teorie stability a soustav diferenciálních ...
 • Dílenský zvedák na motorové jednotky 

  Zahradníček, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh hydraulického zdviháku na motorové jednotky, ktorý bude určený pre dielenské použitie. Začiatok práce popisuje základné typy zdvihákov a žeriavov, ich výhody, nevýhody, použitie a ...
 • Životnost a spolehlivost termoelektrických modulů 

  Rešiliáno, Tomáš
  Práce popisuje konstrukci termoelektrických modulů jak pro výrobu elektrické energie, tak pro chlazení a především popisuje vlivy spolu s jejich příčinami a následky, které mají zásadní dopad na spolehlivý a dlouhodobý ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh zdvihového mechanismu se jmenovitou nosností 20000 kg. Výpočty určují parametry kladkostroje, rozměry lanového bubnu, jeho uložení a pevnostní kontrolu. Je navržen pohon mechanismu a zpracována ...