Show simple item record

Methods, Technical Facilities and Planning Procedures and Flight Navigation of Free Flight under RVSM Conditions

dc.contributor.advisorVosecký, Slavomírcs
dc.contributor.authorHodinka, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T05:07:52Z
dc.date.available2019-05-17T05:07:52Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHODINKA, J. Metody, technické prostředky a procedury plánování a navigace letu po volných tratích v podmínkách RVSM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12716cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3141
dc.description.abstractV současné době dochází v letecké navigaci k přelomu v používání prostorové navigace v podmínkách RVSM z pohledu požadované navigační výkonnosti, tedy měnící se hodnoty dosahované navigační přesnosti určení polohy. Tato diplomová práce se zabývá popisem projektu prostorové navigace v podmínkách RVSM. Popisuje požadavky na technické zázemí potřebné k jejich zabezpečení. Zobrazuje současný stav v Evropě a předpoklady do budoucna. Cílem této práce je podrobně popsat obsah, význam a smysl projektu prostorové navigace v podmínkách RVSM, nastínit očekávané přínosy jejich zavádění v civilním letovém provozu a dále objasnit jejich místo a význam ve vývoji CNS.cs
dc.description.abstractAt present happens at air navigation to break in use area navigation in conditions RVSM from look required navigation performance, so varying component reach navigation accuracy determination position. This thesis deal with description of project Area navigation in conditions RVSM. Describes requirements on technical specification necessary to their safeguard. Displays contemporary state in Europe and expectations into future. Main objectives of this thesis is to describe aims, area and sense of Area navigation inside of condition RVSM, outline expected benefits implementing in civil air operation and further clarify their place and signification under development of CNS.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRNAVcs
dc.subjectRVSMcs
dc.subjectprostorová navigace minima vertikálních rozestupůcs
dc.subjectvýznamcs
dc.subjectcílecs
dc.subjectECACcs
dc.subjectRNAVen
dc.subjectRVSMen
dc.subjectArea navigationen
dc.subjectvertical separation minimumen
dc.subjectsignificationen
dc.subjectaimsen
dc.subjectECACen
dc.titleMetody, technické prostředky a procedury plánování a navigace letu po volných tratích v podmínkách RVSMcs
dc.title.alternativeMethods, Technical Facilities and Planning Procedures and Flight Navigation of Free Flight under RVSM Conditionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-05-10cs
dcterms.modified2008-06-10-16:00:36cs
thesis.disciplineLetadlová technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12716en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:06:23en
sync.item.modts2019.05.19 06:12:24en
dc.contributor.refereePtáček, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record