Show simple item record

Effects of elevated atmospheric carbon dioxide and nitrogen supply on grain quality of wheat

dc.contributor.advisorHrstka, Miroslavcs
dc.contributor.authorChadimová, Kláracs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:10:46Z
dc.date.available2019-05-17T14:10:46Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationCHADIMOVÁ, K. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other70670cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31443
dc.description.abstractV této práci byl studován vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrna. Ozimná pšenice odrůdy Bohemia byla pěstována v podmínkách normální (AC) a zvýšené (EC; 700 mol oxidu uhličitého na mol) koncentrace oxidu uhličitého, přičemž polovina vzorků byla hnojena dávkou 200 kg N na ha (N+) a druhá polovina vzorků zůstala bez hnojení (N-). Byl stanoven sedimentační index pomocí Zelenyho testu a číslo poklesu podle Hagberga-Pertena. Byla stanovena objemová hmotnost rutinní metodou. Ke zjištění tvrdosti zrna a stanovení obsahu škrobu, sušiny a dusíkatých látek byla použita metoda NIR spektrometrie. Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého neměla statisticky významný vliv na žádný z vybraných parametrů kvality pšeničného zrna. Naopak výrazný vliv na kvalitu pšeničného zrna má hnojení dusíkem. U varianty nehnojené dusíkem byl pozorován statisticky významný pokles sedimentačního indexu a obsahu dusíkatých látek vyjádřeného jako hrubá bílkovina a nárůst obsahu škrobu. Ostatní parametry kvality zrna nebyly dusíkatým hnojením ovlivněny.cs
dc.description.abstractThe aim of this study was to examine the effect of elevated atmospheric carbon dioxide concentration and different nitrogen fertilization levels on wheat grain quality. Winter wheat cultivar Bohemia was grown under ambient carbon dioxide concentration (AC) and elevated carbon dioxide concentration (EC; 700 mol carbon dioxide per mol) half of the samples was fertilized with 200 kg N per ha (N+) and the other part stayed unfertilized (N-). Zeleny value and Hagberg-Perten value was determined. Bulk density was determined by routine method. Grain hardness, dry matter content, starch concentration and crude protein concentration was determined by NIR spektroscopy. No effect on grain quality was detected due to carbon dioxide enrichment. However nitrogen fertilizer influenced grain quality significantly. Zeleny value and crude protein concentration were decreased and starch concentration was increased in samples that stayed unfertilized. Other grain quality parameters stayed unaffected.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpšenicecs
dc.subjectzvýšená koncentrace oxidu uhličitéhocs
dc.subjectlepekcs
dc.subjectwheaten
dc.subjectelevated carbon dioxide concentrationen
dc.subjectglutenen
dc.titleVliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkaté výživy na kvalitu pšeničného zrnacs
dc.title.alternativeEffects of elevated atmospheric carbon dioxide and nitrogen supply on grain quality of wheaten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:42cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid70670en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:57:50en
sync.item.modts2021.11.12 20:23:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBabák, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Španová: Podle čeho byla zvolená sledovaná odrůda ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record