Show simple item record

Study of cutting defects in flame cutting of limit thickness of carbon steel by fiber laser

dc.contributor.advisorMrňa, Liborcs
dc.contributor.authorKrálík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:17Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:17Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRÁLÍK, P. Studium řezných vad při oxidačním dělení mezních tlouštěk konstrukční oceli pevnolátkovým laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71888cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31460
dc.description.abstractPráce se zabývá zkoumáním řezných vad při řezání konstrukční oceli tloušťky 15 mm na pevnolátkovém laseru firmy Bystronic s důrazem na jev nazvaný široký řez, který má za důsledek řádové rozšíření řezné spáry a výrazné zvětšení vývinu tepla v místě řezu. V úvodu jsou popsány hlavní typy laserů používané pro řezání plechů a porovnány jejich výhody a nevýhody. Dále je popsán proces řezání a jeho parametry a rovněž jsou popsány možné řezné vady. Byl proveden experiment na ocelích S355MC a S235JR a byly analyzovány vady řezu v závislosti na nastavených řezných parametrech. Následně je stanoven rozsah doporučených parametrů, které je vhodné volit pro konkrétní podmínky řezání a je dáno doporučení z hlediska volby materiálu, který má být řezán, a z hlediska technologické úpravy dílců. V poslední části je změřena drsnost širokého řezu, šířka tepelně ovlivněné oblasti a mikrotvrdost materiálu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with research of cutting defects at laser cutting of 15 mm thick carbon steel by Bystronic fiber laser with emphasis on wide cutting gap, which causes enlargement of wide of cutting gap and deterioration of roughness of cutting edge and increase of creation fo heat. The introduction describes the main types of lasers used for cutting sheet of metal and compare their advantages and disadvantages. Also described is a cutting process and its parameters, and also the possible cutting defects. An experiment was conducted on steels S355MC and S235JR and cutting defects were analyzed in relation to the set of cutting parameters. Next part determines the extent of the recommended parameters that should be chosen for specific cutting conditions and is balanced recommendations regarding the choice of material to be cut, and technological adaptations parts. In the last part is measured roughness of a wide cutting gap, the width of the heat affected zone and micro-hardness of the material.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpevnolátkový lasercs
dc.subjectširoký řezcs
dc.subjectřezné vadycs
dc.subjectparametrycs
dc.subjecttepelně ovlivněná oblastcs
dc.subjectfiber laseren
dc.subjectwide cutting gapen
dc.subjectcutting defectsen
dc.subjectparametersen
dc.subjectheat affected zoneen
dc.titleStudium řezných vad při oxidačním dělení mezních tlouštěk konstrukční oceli pevnolátkovým laseremcs
dc.title.alternativeStudy of cutting defects in flame cutting of limit thickness of carbon steel by fiber laseren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-25-07:12:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71888en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:12:43en
sync.item.modts2021.11.12 22:00:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHála, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své diplomové práce. Zodpověděl připomínky a dotazy recenzenta. Dotazy komise: 1. Jaké jsou systémy kvality při řezání? 2. Jaké jsou nepřípustné vady při řezíní? 3. Byl řízen výkon laseru v rozích? 4. Jaké byly zkoušené řezné plyny? 5. Byla měřena tvrdost, nebo mikrotvrdost? 6. Bylo na začátku provedeno ověření postupu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record