Show simple item record

Injection moulding technology of thermoplastics

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorMikulík, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:10:46Z
dc.date.available2019-05-17T14:10:46Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMIKULÍK, D. Technologie injekčního vstřikování termoplastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other68071cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31478
dc.description.abstractPráce se zabývá optimalizací technologického režimu pro injekční vstřikování testovacích těles 1A ze semikrystalického PP a amorfního PS. Dále zkoumá vliv změny technologických režimů na krystalinitu semikrystalického PP. Byl stanoven referenční technologický režim pro každý z polymerů a následně byly měněny hodnoty vstřikovací teploty, teploty formy, objemu při přepnutí na dotlak, vstřikovacího tlaku a dotlaku. Po relaxaci výstřiků po dobu 24 h, byly výstřiky a testovací tělesa zváženy a změřeny jejich tloušťky ve vybraných bodech. Z testovacích těles z PP byly odebrány vzorky pro diferenční kompenzační kalorimetrii (DSC) a byla zkoumána jejich krystalinita. Ze zjištěných hmotností a tlouštěk těles byl stanoven optimální technologický režim pro semikrystalický PP a amorfní PS. Zkoumání vlivu změny technologických režimů na krystalinitu neprokázal žádnou jednoznačnou závislost. Dále bylo zjištěno, že zpracováním semikrystalického PP injekčním vstřikováním se snižuje hodnota krystalinity polymeru na rozdíl od výchozího PP granulátu.cs
dc.description.abstractThe work deals with optimization of the technological mode of injection moulding of test specimens 1A of semicrystalline PP and amorphous PS. It also explores the influence of technological mode changes on the crystallinity of a semi-crystalline PP. Was set the reference technological mode for each of the polymers and subsequently changed the value of the injection temperature, mold temperature, the volume when you switch to holding pressure, injection and holding pressure. After relaxation of injection for time 24 h, and the mouldings and dogbones were weighed and thickness were measured at selected points. From the dogbones made of PP samples were taken for differential scanning calorimetry (DSC) and crystallinity was examined. From the observed weight and thickness of dogbones were determined optimal technological modes for semi-crystalline PP and amorphous PS. Examining the influence of technological change modes on the crystallinity showed no clear dependence. Furthermore, it was found that the processing of a semicrystalline PP injection moulding reduces the value of crystallinity of the polymer, compare to starting PP granulate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinjekční vstřikovánícs
dc.subjectvstřikovací tlakcs
dc.subjectvstřikovací dotlakcs
dc.subjectteplota formycs
dc.subjectvstřikovací teplotacs
dc.subjectbod přepnutícs
dc.subjecthmotnostcs
dc.subjectsmrštěnícs
dc.subjectkrystalinitacs
dc.subjectinjection mouldingen
dc.subjectinjection pressureen
dc.subjectinjection holding pressureen
dc.subjectmould temperatureen
dc.subjectinjection temperatureen
dc.subjectswitching pointen
dc.subjectweighten
dc.subjectshrinkageen
dc.subjectcrystallinityen
dc.titleTechnologie injekčního vstřikování termoplastůcs
dc.title.alternativeInjection moulding technology of thermoplasticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:44cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid68071en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:03:01en
sync.item.modts2020.03.30 22:09:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePřikryl, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceUchazeč se ve svém vystoupení zabýval výsledky své bakalářské práce studující vliv procesních paramatrů na kvalitu těles připravených vstřikováním PP a PS. Práce byla spíše průměrná s dobrou aplikační možností. Dotazy oponenta i členů komise zodpověděl poměrně pohotově, i když ne všechny odpovědi byly správné a přesné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record