Show simple item record

Dynamics of heating surfaces and radiators including control valves

dc.contributor.advisorŠtětina, Josefcs
dc.contributor.authorBartusek, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:18Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:18Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBARTUSEK, J. Dynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72140cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31481
dc.description.abstractTato práce teoreticky charakterizuje otopné plochy, tělesa a regulační ventily. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, výhody či nevýhody a rozdělení dle konstrukce. Cílem této práce je stanovit dynamické charakteristiky jednotlivých otopných podlahových ploch a těles včetně regulátorů, které jsou součástí měřicího panelu. Na základě měření jsou určeny vhodné charakteristiky, ze kterých jsou vypočteny hodnoty pro nastavení regulátorů. Výsledky této práce mohou sloužit jako vodítko k praktickému postupu měření dynamických charakteristik na reálně fungujících otopných soustavách nebo sloužit jako předloha pro nastavení podle naměřených dat.cs
dc.description.abstractThis thesis is theoretically described heating surfaces, radiators and regulation valves. There are also described their features, advantages and disadvantages and division according to design. The aim of the work is determine the dynamics characteristics of heating surfaces and radiators including control valves, which are parts of measurement panel. Based on the measurement are determined appropriate characteristics of which are calculated values for regulating. The result of this study can serve as a guide to the practical measurement method of dynamics characteristics of the real-working heating systems, or serve as a template for the settings according to the measured data.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDynamické charakteristikycs
dc.subjectpřechodová charakteristikacs
dc.subjectimpulzní charakteristikacs
dc.subjectfrekvenční charakteristikacs
dc.subjectotopná tělesacs
dc.subjectotopné podlahové plochycs
dc.subjectLabViewcs
dc.subjectregulace vytápěnícs
dc.subjectDynamics characteristicsen
dc.subjectstep responseen
dc.subjectimpulse responseen
dc.subjectfrequency responseen
dc.subjectradiatorsen
dc.subjectheating surfaceen
dc.subjectLabViewen
dc.subjectheating controlen
dc.titleDynamika topných ploch a těles včetně regulačních ventilůcs
dc.title.alternativeDynamics of heating surfaces and radiators including control valvesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-24-11:05:05cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72140en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:40:11en
sync.item.modts2020.03.30 14:48:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCharvát, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta. doc. Kratochvíl vznesl dotaz na příčinu rozkmitání vstupních teplot, které je patrno na obr. 89, str. 65. prof. Pavelek položil otázku na vliv vstupní teploty otopné vody na velikost časové konstanty jednotlivých otopných ploch.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record