Show simple item record

PP/PA6 polymer blend preparation

dc.contributor.advisorKučera, Františekcs
dc.contributor.authorOlšan, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:10:47Z
dc.date.available2019-05-17T14:10:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationOLŠAN, J. Příprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other70331cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31483
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá přípravou polymerních směsí polyamidu 6 s polypropylenem. V teoretické části jsou shrnuty nynější poznatky o přípravě směsi PA6/PP. V experimentální části byl zkoumán ideální poměr surovin pro kompaundaci, aby bylo dosaženo maximálního prodloužení při přetržení. Příprava vzorků probíhala nejdříve v mixéru Brabender při 240 °C, reakční době 6 minut a 50 ot. /min. Dále byly vzorky připravovány ve dvoušnekovém extrudéru při teplotě zón 220–240 °C, době průchodu 3,5 minuty a 90 ot. /min. Všechny připravené směsi byly podrobeny měření indexu toku a tahové zkoušce. Pro zjištění morfologie vzorků byla použita SEM. Pomocí SEM byly zjištěny výrazné rozdíly v morfologii mezi kompatibilizovanými a nekompatibilizovanými směsmi. Byl proveden důkaz vazby mezi PA 6 a kompatibilizátorem pomocí FTIR a DSC. Dále byla provedena kondicionace této směsi na vliv mechanických vlastností.cs
dc.description.abstractBachelor’s thesis studies preparation of polymer blends of polyamide 6 with polypropylene. A present knowledge about preparation of polymer blend of PA6/PP was summarized in theoretical part. Experimental part is focused on an ideal ratio of starting materials for compounding to get maximal elongation at break. At first the preparation of samples was realised in Brabender mixer at temperature of 240 °C, reaction time 6 minutes and 50 RPM. Later, samples were prepared in double-screw extruder at temperature zones between 220 and 240 °C, transition time 3,5 minutes and 90 RPM. All samples were measured on melt flow rate and tensile test. Morfology was studied by SEM. Due to SEM it was discovered that there is huge difference between compatibilized and uncompatibilized blends in their morfology. Thanks to FTIR and DSC it was proved that there is chemical bond between PA 6 and compatibilizer. Conditionation of this exact blend was done to discover the influence on mechanical properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectroubovánícs
dc.subjectpolymerní směs (slitina)cs
dc.subjectsměs polypropylenu s polyamidem 6cs
dc.subjectgraftingen
dc.subjectpolymer blend (alloy)en
dc.subjectblend of polypropylene with polyamide 6en
dc.titlePříprava polymerní směsi polypropylénu s polyamidem 6cs
dc.title.alternativePP/PA6 polymer blend preparationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:44cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid70331en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:03:03en
sync.item.modts2020.03.30 22:29:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePetruš, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceVe své prezentaci se uchazeč zabýval kompatibilizací ve směsích PP - PAG. Prezentace obsahovala řadu zajímavých výsledků, ale způsob předvedení nebyl příliš přesvědčivý. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. V diskuzi reagoval relativně správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record