Show simple item record

Analysis and Proposal for Changes in Motivation Program in the Selected Company

dc.contributor.advisorKruntorádová, Markétacs
dc.contributor.authorRásochová, Martinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:38:51Z
dc.date.available2019-04-03T21:38:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationRÁSOCHOVÁ, M. Analýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71728cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31495
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou a návrhem změn motivačního programu ve společnosti ALTREVA spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na shrnutí základních poznatků dané problematiky. Praktická část obsahuje analýzy týkající se současného stavu společnosti, konkurence, trhu práce a výzkum provedený na základě metody dotazníkového šetření. V závěru práce jsou na základě výsledků dotazníkového šetření a dalších analýz uvedeny návrhy na zlepšení současného stavu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with analysis of a motivational programme and suggestions for its possible changes of the ALTREVA, limited liability company. The theoretical part of the work concentrates on summing up the basic observations on the topic. The practical part contains analyses of the present state of the company, its competition and the employment market as well as a research conducted with the use of the questionnaire method. The final part of the work provides suggestions for improvement of the current condition based on the results of the questionnaire search and other analyses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectmotivační programcs
dc.subjectpracovníkcs
dc.subjectproduktivita prácecs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectmzdacs
dc.subjectzaměstnanecké benefity.cs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectmotivational programmeen
dc.subjectworkeren
dc.subjectlabour productivityen
dc.subjectjob evaluationen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectwagesen
dc.subjectfringe benefits.en
dc.titleAnalýza a návrh změn motivačního programu vybrané společnostics
dc.title.alternativeAnalysis and Proposal for Changes in Motivation Program in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-20-08:00:56cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71728en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:13:20en
sync.item.modts2020.03.31 18:45:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeFolprechtová, Luciecs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Josef Polák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce zodpovězena zcela. Oponent otázku nepokládá. doc. Ing. Luděk Mikulec. CSc. Jaký byl názor vedení společnosti na Vámi navrhovaný motivační program podle délky zaměstnání u podniku? Otázka zodpovězena zcela. Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. Stanovovala jste svoje návrhy na základě výsledků dotazníkového šetření? Otázka zodpovězena zcela.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record