Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis and Proposals for Its Improvement

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorLodesová, Romanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:40Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:40Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLODESOVÁ, R. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73956cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31501
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve Vinařství LAHOFER, a.s. Teoretická část je zaměřena na zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka a také na základní postupy a metody analýzy marketingového prostředí podniku. V praktické části je nejprve popsána a analyzována daná firma. Dále jsou na základě dotazníkového šetření zpracovány a vyhodnoceny výsledky průzkumu a stanoveny návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků ve společnosti Vinařství LAHOFER, a.s.cs
dc.description.abstractThis master's thesis deals with an analysis of customer satisfaction at the Winery LAHOFER, a.s. The theoretical part is focused on the customer, methods of measuring customer satisfaction and the basic procedures and methods of analysis of the marketing environment of the company. In the practical part is first described and analyzed in the firm. Furthermore, on the basis of survey processed and analyzed the survey results and ser out proposals to increase the level of satisfaction of customers at the Winery LAHOFER, a.s.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákazníkcs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectměření spokojenostics
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazník.cs
dc.subjectCustomeren
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectsatisfaction measurementen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquesstionnaire.en
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis and Proposals for Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-20-08:08:25cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73956en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:08:10en
sync.item.modts2020.03.31 13:02:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSmola, Danielcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (místopředseda) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího zodpovězeny. Oponent otázky nepoložil. Prof. Dohnal: Co znamená pojem "roll up"? Jak byste měřila dopady akcí, lze proměnné kvantifikovat? Prof. Jurová: V jakém postavení v distribučních stupních stojí obchodní zástupci? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record