Show simple item record

Simulation of a technological process on PLC

dc.contributor.advisorPásek, Jancs
dc.contributor.authorKubín, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:50:09Z
dc.date.available2019-04-03T22:50:09Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKUBÍN, J. Simulace technologického procesu na PLC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73652cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31507
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je připravení pracoviště, které by umožnilo provádět seznamování personálu s novými technologiemi, seznamovat ho s novými možnostmi, které nám moderní řídící systémy poskytují a naučit ho inovované řídicí systémy ovládat v simulovaném provozu bez technologie. Úkolem je připravit simulaci strojů a technologie tak, aby po spuštění tento program fungoval jako se skutečnou technologií. První část bakalářské práce je věnovaná základní teorii týkající se použitých prostředků pro realizaci simulace a popisu simulované technologie - vertikálního mlýnu KTM. Druhá část se zabývá návrhem a popisem vlastní simulace, ke které se využívá programu STEP 7 a pro vizualizaci WinCC.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to prepare a workplace that would enable the staff to familiarize with new technologies, to familiarize them with new possibilities that modern management systems provide and teach them to operate the innovative control systems in a simulated process like if it were the real technology. The task was to prepare the simulation of the tools and technologies so that this program functioned as the true technology. The first part of the thesis is devoted to the basic theory regarding the means used to implement the simulation and description of simulated technology - the vertical mill KTM. The second part deals with the design and description of the simulations for which the program STEP 7 is used and for the visualization the program WinCC.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectvertikální mlýn KTMcs
dc.subjectSTEP 7cs
dc.subjectWinCCcs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectPLCen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectvertical roller mill KTMen
dc.subjectSTEP 7en
dc.subjectWinCCen
dc.subjectvisualisationen
dc.titleSimulace technologického procesu na PLCcs
dc.title.alternativeSimulation of a technological process on PLCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-19-14:46:42cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73652en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:58:34en
sync.item.modts2021.11.12 09:01:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKordasová, Zdeňkacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeProf. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record