Show simple item record

Four-electrode impedance plethysmograph

dc.contributor.advisorChmelař, Milancs
dc.contributor.authorPort, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:31:41Z
dc.date.available2019-04-04T03:31:41Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPORT, M. Čtyřelektrodový impedanční pletysmograf [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other68380cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31513
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou měřením změn impedance tkáně při proudění krve metodou impedanční pletysmografie. Další kapitoly se zabývají druhy pletysmografů a jejich principům. Cílem práce je návrh čtyřelektrodového impedančního pletysmografu pro měření změn impedance tkáně v závislosti na průtoku krve. Napřed jsou popsány jednotlivé bloky tohoto lékařského přístroje. Praktická část diplomové práce obnáší návrh elektrických obvodů čtyřelektrodového pletysmografu. Vzhledem k tomu, že velmi důležitou roli při jeho funkci hraje zdroj konstantního proudu pracující na kmitočtu 60kHz, byla tato dílčí část realizována a její správná funkce ověřena. Pro kreslení dílčích schémat byl použit program EAGLE verze 5.10.0.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is an introduction to the measurement of changes in tissue impedance of blood flow by impedance plethysmography. Other chapters deal with the kinds of plethysmographs and their principles. The aim is to draft four-electrode impedance plethysmograph to measure changes in tissue impedance depending on blood flow. First, describe the individual blocks of the medical instrument. The practical part of the master’s thesis involves circuit design four-electrode plethysmograph. Given that a very important role in its function plays a constant current source operating at a frequency of 60kHz, this subset was implemented and verified its correct function. To draw component schemes used program EAGLE version 5.10.0.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectImpedanční pletysmografiecs
dc.subjectHowlandův zdroj prouducs
dc.subjectElektrické vlastnosti tkánícs
dc.subjectZesilovačcs
dc.subjectUsměrňovačcs
dc.subjectOscilátorcs
dc.subjectFiltrcs
dc.subjectDemodulátorcs
dc.subjectMěničcs
dc.subjectSumátorcs
dc.subjectKalibracecs
dc.subjectTransformátor.cs
dc.subjectImpedance plethysmographen
dc.subjectHowland current sourceen
dc.subjectElectrical properties of tissuesen
dc.subjectAmplifieren
dc.subjectRectifieren
dc.subjectOscillatoren
dc.subjectFilteren
dc.subjectDemodulatoren
dc.subjectConverteren
dc.subjectCombineren
dc.subjectCalibrationen
dc.subjectTransformator.en
dc.titleČtyřelektrodový impedanční pletysmografcs
dc.title.alternativeFour-electrode impedance plethysmographen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-12-13:31:22cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68380en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:55:39en
sync.item.modts2019.05.18 18:45:37en
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record