Show simple item record

Program for calculation of optical intensity distribution

dc.contributor.advisorHudcová, Luciecs
dc.contributor.authorGolubev, Martincs
dc.date.accessioned2021-11-10T13:15:08Z
dc.date.available2021-11-10T13:15:08Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGOLUBEV, M. Program pro výpočet rozložení optické intenzity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73220cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31521
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá systémy pro komunikaci viditelným světlem (VLC). Jsou popsány základní optické prvky, jako je elektroluminescenční dioda a fotodioda. V další kapitole je pak popsán návrh vysílače, optického kanálu i přijímače. Pozornost je také věnována modulacím vhodným pro optické komunikace. Poslední kapitola je věnována programu v jazyce Matlab s názvem Program pro výpočet rozložení optické intenzity, který byl vytvořen v rámci této diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with system for visible light communication (VLC). There are described basic optical elements like a electroluminescence diode and photodiode. In next chapter is described design of transmitter, optical channel and receiver. Attention is also devoted to modulation suitable for optical communication. The last chapter is devoted to program in Matlab language, which's name is Program for calculation of optical intensity distribution. That program was created in this diploma theses.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVLCcs
dc.subjectLEDcs
dc.subjectrozložení intenzity zářenícs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectVLCen
dc.subjectLEDen
dc.subjectradiance intensity distributionen
dc.subjectMatlaben
dc.titleProgram pro výpočet rozložení optické intenzitycs
dc.title.alternativeProgram for calculation of optical intensity distributionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-10cs
dcterms.modified2015-06-09-11:36:46cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73220en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:08:32en
sync.item.modts2021.11.22 21:58:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřivák,, Petrcs
dc.description.markFcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Blumenstein, Ph.D. (člen) prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Student nedokáže reagovat na dotazy komise a otázky oponenta práce.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record