Show simple item record

Homologous Gene Finding

dc.contributor.advisorKubicová, Vladimíracs
dc.contributor.authorLýčková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:28:51Z
dc.date.available2019-05-17T03:28:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationLÝČKOVÁ, V. Vyhledávání homologních genů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73095cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31583
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou homologních genů a popisem molekulárně biologických databází, které slouží k jejich vyhledávání a vzájemnému porovnávání. Mezi nejdůležitější instituce, které se zabývají správou dat a jejich analýzou, patří EBI, NCBI a CIB. Pro vyhledávání homologních genů je nejzásadnější NCBI – Národní centrum pro biotechnologické informace. Bližší pozornost je věnována vyhledávacím algoritmům homologních genů jako jsou například blastn a PatternHunter. Praktická část této diplomové práce je pak realizace algoritmu srovnávajícího dvě sekvence a nacházejícího homologní geny, a to jak na základě sekvence nukleotidů, tak aminokyselin. Výsledky z vytvořeného programu budou dále konfrontovány s výsledky z komerčně dostupných programů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the description of homologous genes and molecular biological databases that are used for their search and allow comparison. Among the most important institutions that deal with data management and analysis, include the EBI, NCBI and CIB. For searching homologous genes is the most fundamental NCBI - National Center for Biotechnology Information. More attention is paid to the search algorithms of homologous genes such as BLASTN and PatternHunter. The practical part of this thesis is the implementation of the algorithm comparing two sequences and locating homologous genes. The comparison is made on the basis of the nucleotide sequence and amino acid sequence. The results generated from the program will be further compared with results from commercially available programs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHomologní genycs
dc.subjectNCBIcs
dc.subjectBLASTcs
dc.subjectPatternHuntercs
dc.subjectlokální zarovnánícs
dc.subjectglobální zarovnánícs
dc.subjectHomologous genesen
dc.subjectNCBIen
dc.subjectBLASTen
dc.subjectPatternHunteren
dc.subjectlocal alignmenten
dc.subjectglobal alignmenten
dc.titleVyhledávání homologních genůcs
dc.title.alternativeHomologous Gene Findingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-10cs
dcterms.modified2014-06-13-13:05:26cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73095en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:55:54en
sync.item.modts2019.05.19 06:03:54en
dc.contributor.refereeProvazník, Ivocs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record