Show simple item record

Data analysis from the manufacturing process

dc.contributor.advisorZezulka, Františekcs
dc.contributor.authorKrčmář, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:31Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:31Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRČMÁŘ, M. Analýza dat z výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73486cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31693
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje klasifikaci výrobních dat pomocí algoritmů: neuronové sítě, rozhodovací stromy a naivní bayesovský klasifikátor. Z neuronových sítí se věnuje dopředným vícevrstvým sítím s učícím algoritmem backpropagation. V bakalářské práci jsou tyto algoritmy popsány a zhodnoceny jejich klady a zápory. Další část práce se zabývá vývojem programu v jazyce C# pro tvorbu těchto algoritmů. Poslední část práce je věnována zhodnocení dosažených výsledků. Bakalářská práce obsahuje ukázku vytvořených klasifikačních modelů rozhodovacího stromu a naivního bayesovského klasifikátoru.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the classification of production data using algorithms: neural networks, decision trees and naive bayesian classifier. The neural network is dedicated forward multilayer networks with a learning algorithm of backpropagation. In thesis, these algorithms are described and evaluated their pros and cons. Another part deals with the development of the program in C# for creating these algorithms. The last part is devoted to the evaluation of the results. Bachelor thesis contains a sample of generated clasification models decision tree and bayesian classifier.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectneuronová síťcs
dc.subjectbackpropagationcs
dc.subjectrozhodovací stromcs
dc.subjectnaivní bayesovský klasfikátorcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectCOMEScs
dc.subjectneural networken
dc.subjectbackpropagationen
dc.subjectdecision treeen
dc.subjectnaive bayes classifieren
dc.subjectC#en
dc.subjectCOMESen
dc.titleAnalýza dat z výrobního procesucs
dc.title.alternativeData analysis from the manufacturing processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-19-14:46:42cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73486en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:16:09en
sync.item.modts2020.03.31 23:35:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHonzík, Petrcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeProf. Ing. Roman Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Zezulka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record