Show simple item record

Stress - strain analysis of save first molar tooth

dc.contributor.advisorFlorian, Zdeněkcs
dc.contributor.authorValášek, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:32:48Z
dc.date.available2018-10-21T20:32:48Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationVALÁŠEK, J. Deformačně napěťová analýza sanovaného prvního moláru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12701cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3169
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzou sanovaného zubu. Konkrétně se jedná o sanovaný zub s kavitou I. a II. třídy. Na začátku této práce jsou popsány základní výplňové materiály, způsoby preparace kavit a rozdělení kavit do tříd. V této prací je popsána tvorba geometrického modelu pro zdravý a sanovaný zub s kavitou I. a II. třídy. Model geometre sanovaného zub byl proveden v několika variantách s uvažováním rozdílného tvaru kavity, velikosti kavity a výplňového materiálu. Na tyto geometrické modely byla vytvořena konečnoprvková síť. Výpočtový model byl vyřešen pomocí programu ANSYS 11.0 v grafickém prostředí Workbench prostřednictvím metody konečných prvků. Z analýzy výsledků vyplývá, že u sanovaného zubu dochází k porušení spojitosti a tím ke snížení celkové tuhosti oproti sanovanému zubu. Pro sanaci zubu byly použity dva výplňo-vé materiály, a to amalgám a kompozitní pryskyřice. Z analýzy výsledků vyplývá, že amal-gám je vhodnější materiál pro sanaci zubů v molárovém úseku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis specialises in stress – strain analysis of the save tooth. Concretely this thesis works with the save tooth with cavity of the I. and II. class. At the beginning of this work you can find description of basic filling materials, different ways of cavity´s preparation and subclassification of cavity. This work describes production of geometric model of health and save tooth with cavity of the I. and II. class. Model geometer of the save tooth was im-plemented in several ways, each one concerning different form of cavity, size of cavity and different filling materials. Final element net was created on the base of these geometric mo-dels. Computational model was created with the help of the programme ANSYS 11.0 in gra-phic environment Workbench and with the help of the final elements method. The results of the analysis are following: Continuity of the save tooth happens to break thereby the whole stiffness decreases in comparison with the save tooth. Two filling materials were used for sanitation of the tooth: amalgam and composite resin. As a result of the analysis I consider amalgam to be more suitable for sanitation of teeth in moral section.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsanovaný zubcs
dc.subjectvýplňové materiálycs
dc.subjecttřídy kavitcs
dc.subjectmetoda konečných prvnkůcs
dc.subjectsave toothen
dc.subjectfilling materialsen
dc.subjectclasses of cavityen
dc.subjectfinal element methoden
dc.titleDeformačně napěťová analýza sanovaného prvního molárucs
dc.title.alternativeStress - strain analysis of save first molar toothen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-17cs
dcterms.modified2008-06-18-12:23:48cs
thesis.disciplineAplikovaná mechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12701en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:41:51en
sync.item.modts2020.03.30 20:32:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFuis, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record