Show simple item record

Collecting and evaluating data in the solarium

dc.contributor.advisorHavlíková, Mariecs
dc.contributor.authorBaláž, Jurajcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:32Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:32Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBALÁŽ, J. Sběr a vyhodnocování dat v soláriu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other74103cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31731
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá teoretickým poznatkami o meraní erytemálne účinnej intenzity ožiarenia. Prvá časť tiež obsahuje popis niektorých optoelektronických súčiastok spolu sprieskumom trhu. V druhej časti sú popísané parametre opaľovacích zariadení a je navrhnutá riadiaca jednotka, ktorej úlohou je regulovať erytemálne účinnú intenzitu ožiarenia podľa špecifikácií normy EN 60335-2-27. V záverečnej časti je navrhnutý riadiaci algoritmus pre riadiacu jednotku a v prostredí LabVIEW implementovaný základný komunikačný program.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with theoretical knowledge on measurement erythemally effective irradiance. The first section also contains a description of some of optoelectronic components with market research. The second part describes the parameters of sunscreen and is designed controller, whose role is to regulate erythemally effective radiation intensity according to the specifications of EN 60335-2-27. The final part of the proposed control algorithm for controller and LabVIEW implemented basic communication program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectErytemálne účinná intenzita ožiareniacs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectSoláriumcs
dc.subjectUV žiareniecs
dc.subjectptoelektronické snímačecs
dc.subjectErythemally effective irradianceen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectSolariumen
dc.subjectUVradiationen
dc.subjectPhotoelectric Sensors Ien
dc.titleSběr a vyhodnocování dat v soláriucs
dc.title.alternativeCollecting and evaluating data in the solariumen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-27-11:17:36cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74103en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:58:31en
sync.item.modts2021.11.22 23:52:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBejček, Ludvíkcs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)cs
but.defenceStudent neobhájil bakalářskou práci z důvodu nesplnění některých bodů zadání. Zpracování práce není odpovídající požadavků na bakalářskou práci.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record