Show simple item record

Autonomic fault recorder designed for a distribution transformer station MV/LV

dc.contributor.advisorTopolánek, Davidcs
dc.contributor.authorGaborčík, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:28:55Z
dc.date.available2019-05-17T03:28:55Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationGABORČÍK, M. Autonomní poruchový záznamník navržený pro distribuční trafostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73594cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31749
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá realizací poruchového záznamníku navrženého pro distribuční trafostanice. V teoretické části je zpracována rešerše týkající se provozu distribučních trafostanica analytických metod, na základě kterých lze detekovat poruchu v elektrické síti. V praktické části je proveden návrh a realizace záznamníku v prostředí LabVIEW a s použitím měřící platformy CompactDAQ. Účelem poruchového záznamníku je monitorování a zaznamenávání průběhů napětí a proudů na sekundární straně trafostanice během poruchy v síti vysokého napětí. Princip detekce poruchy je primárně založený na monitorování úrovně zpětné složky napětí. Poruchový záznamník byl postupně optimalizován a jeho finální verze je v práci prezentována. Závěr práce se věnuje ověření funkčnosti navrženého systému na simulované poruše v modelu sítě vysokého napětí.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with realization of fault recorder designed for a distribution transformer station. In theoretical part is created research about operation of distribution transformer stations and about analytic methods, which gives bases for fault detection in power network. The practical part consists of design and realization of fault recorder in LabVIEW interface using CompactDAQ measurement platform. Purpose of this recorder is monitoring and recording of voltage and current waveforms on secondary side of transformer station during the fault in high voltage network. Principle of fault detection is primarily based on level monitoring of voltage negative symmetrical component. Fault recorder has been successively optimized and the final version is presented in this thesis. At the end functionality of designed system is evaluated on simulated fault in a model of high voltage network.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectporuchový záznamníkcs
dc.subjectdistribuční trafostanicecs
dc.subjectsíť vysokého napětícs
dc.subjectsíť nízkého napětícs
dc.subjectanalýza poruch v distribuční sítics
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectCompactDAQcs
dc.subjectfault recorderen
dc.subjectdistribution transformer stationen
dc.subjecthigh voltage networken
dc.subjectlow voltage networken
dc.subjectfault analysis in distribution networken
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectCompactDAQen
dc.titleAutonomní poruchový záznamník navržený pro distribuční trafostanicecs
dc.title.alternativeAutonomic fault recorder designed for a distribution transformer station MV/LVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-09cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:24cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73594en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:11:55en
sync.item.modts2021.11.12 20:35:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDrápela, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Janíček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Karel Sokanský, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (člen) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval výsledky své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta doktorem Topolánkem student zodpověděl otázky z oponentního posudku. V následné rozpravě student reagoval na dotaz doc. Tomana ohledně průběhu zaznamenaných veličin.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record