Show simple item record

Cemented carbides for machining of stainless steels

dc.contributor.advisorHumár, Antoncs
dc.contributor.authorKakáč, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:02Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:02Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKAKÁČ, M. Slinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70987cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31786
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí a jejich obráběním, sli-nutými karbidy a to jak povlakovanými, tak nepovlakovanými. První kapitola je věnována podrobnému rozdělení korozivzdorných ocelí, jejím vlastnostem a užitím v praxi. Dále jsou charakterizovány slinuté karbidy (SK) jako celek. Od jejich druhů, výroby, značení přes fyzikálně mechanické vlastnosti až po jejich povrchovou úpravu, tedy povlaky. Poslední kapitola práce je zaměřena na SK pro obrábění korozivzdorných ocelí. Vybrány jsou řezné nástroje od firem WNT, Pramet Tools a Sandvik Coromant. Provádí se porovnání doporučených řezných podmínek v aplikační oblasti korozivzdorných ocelí. Dále je prove-den praktický test s vyměnitelnou břitovou destičkou HCN 2125 od WNT.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with stainless steels and their machining, cemented carbides, both coated and uncoated. The first chapter is devoted to a detailed distribution of stainless steel, its properties and their use in practice. Next cemented carbide are characterized as a whole. From the species, production marking via physical and mechanical properties to the coating. The last chapter is focused on cemented carbides for machining stainless steels. Tools from companies WNT, Pramet Tools and Sandvik Coromant are selected. The com-parison of recommended cutting conditions in the area of application of stainless steels. It is made practical test with indexable cutting insert HCN 2125 by WNT.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectslinutý karbidcs
dc.subjectkorozivzdorná ocelcs
dc.subjectobráběnícs
dc.subjectcemented carbideen
dc.subjectstainless steelen
dc.subjectmachiningen
dc.titleSlinuté karbidy pro obrábění korozivzdorných ocelícs
dc.title.alternativeCemented carbides for machining of stainless steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-19-12:22:49cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid70987en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:06:47en
sync.item.modts2021.11.12 10:56:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Václav Peterka, MBA (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Janský (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Co znamená, že austenitické oceli jsou paramagnetické? 2) Jak bylo měřeno a sledováno opotřebení hřbetu VB a VBD při praktických testech. 3) Kolik kroužků bylo celkem obráběno? 4) Výrobci nástrojových materiálů. 5) Jaký vývoj pracovních podmínek lze předpokládat pro operaci frézování? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record