Show simple item record

A complete project and realization of manufacturing a component on a CNC milling machine

dc.contributor.advisorMouralová, Kateřinacs
dc.contributor.authorProkeš, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:03Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:03Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPROKEŠ, T. Kompletní projekt a realizace výroby součásti na CNC frézce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71906cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31794
dc.description.abstractTechnologická příprava a výroba součástky ,,lopatka“ v malé nástrojařské firmě. Postup přípravy a samotné výroby je rozčleněn do jednotlivých kapitol. V jednotlivých kapitolách je představeno využití CAD/CAM systému, především programu Autodesk Inventor 2014 professional pro tvorbu 3D a 2D dokumentace a program FeatureCAM 2014 od firmy Delcam pro tvorbu technologie a tvorbu NC programů pro CNC stroje. Dále je v této práci uveden process flow diagram a vysvětlení důležitosti tohoto dokumentu pro výrobu. V následujících kapitolách je popsán postupně průběh přípravy a samotné výroby zkušebního kusu, při využití možností zázemí firmy Kovoobrábění Sobotka.cs
dc.description.abstractTechnological preparation and production of a component called a blade in a small tool-company. Preparation procedure of the production and the production itself has been divided into several chapters. In the individual chapters there has been introduced the usage of CAD / CAM system, a specially programme Autodesk Inventor Professional 2014 for creating 3D and 2D documentation as well as programmes FeatureCAM 2014 made by company Delcam for creating technology and creating NC programmes for CNC machines. In this thesis there is also used a Process flow diagram and an explanation of it's importance for production. The following chapters describe the preparation process step by step and the production itself of the trial component using the facility of a company's base Kovoobrábění Sobotka.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCNC frézkacs
dc.subject4-osé frézovánícs
dc.subjectCAD/CAMcs
dc.subjectvýroba VBD frézycs
dc.subjectIndexování 4 osycs
dc.subjectCNC milling machineen
dc.subject4-axis millingen
dc.subjectCAD / CAMen
dc.subjectmanufacturing insert cuttersen
dc.subjectIndexing 4 Axisen
dc.titleKompletní projekt a realizace výroby součásti na CNC frézcecs
dc.title.alternativeA complete project and realization of manufacturing a component on a CNC milling machineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-16-15:16:28cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71906en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:07:15en
sync.item.modts2021.11.12 12:16:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Zina Pavloušková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co je to tzv. sálavost řezu? 2. Co to znamená, že je vygenerovaný CNC program nečitelný? 3. Byl Vámi navržený nástroj tepelně zpracován? 4. Jak jste volil VBD? 5. Jak jste odstranil výstupky vzniklé při frézování navrženým nástrojem? 6. Co znamená funkce STOP ve Vámi navrženém CNC programu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record