Show simple item record

Color possibilities of artificial sandstones based on geopolymers

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorLattenberg, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:12Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:12Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationLATTENBERG, P. Barevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33173cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3181
dc.description.abstractTato práce se zabývá zkoumáním možností přípravy umělých pískovců na geopolymerní bázi a způsoby dosažení přírodního vzhledu a dobrých mechanických vlastností. Teoretická část je věnována současnému stavu v oblasti poznání geopolymerů, jejich využití, možnostem, ale také přírodnímu pískovci a jeho geografické různorodosti. Praktická část se zabývá přípravou různých typů pojivových systémů na základě metakaolinu, mleté vysokopecní strusky a vodního skla. Jejich porovnáním, a také možnostmi úprav vzhledu a vlastností změnou složení plniva.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the possibility of preparing artificial sandstone based on geopolymer matrix and ways to achieve a natural appearance and good mechanical properties. The theoretical part is devoted to the current state of knowledge in the field of geopolymers and their recovery potential, but also the natural sandstone and its geographic diversity. The practical part deals with the preparation of various types of binding systems based on metakaolin, ground blast furnace slag and water glass. Their comparison, and the possibility the appearance and characteristics change in the composition of the filler.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpískoveccs
dc.subjectgeopolymerycs
dc.subjectmetakaolincs
dc.subjectalkalická aktivacecs
dc.subjectbarevnostcs
dc.subjectanorganické pigmentycs
dc.subjectsandstoneen
dc.subjectgeopolymersen
dc.subjectmethakaolinen
dc.subjectalkaline activationen
dc.subjectcolouringen
dc.subjectinorganic pigmentsen
dc.titleBarevné možnosti umělých pískovců na geopolymerní bázics
dc.title.alternativeColor possibilities of artificial sandstones based on geopolymersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-21cs
dcterms.modified2011-06-27-08:38:59cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid33173en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:01:43en
sync.item.modts2020.03.31 03:57:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalina, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceBakalářská práce se zabývala možností využití geopolymerů v oblasti dekoračních kamenů - simulace pískovce. Prezentace byla jasná a přesvědčivá. Otázku oponenta zodpověděl uchazeč správně. V diskuzi se členy komise prokázal hlubokou znalost problematiky řešené v bakalářské práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record