Show simple item record

CONTROL SYSTEM DEDUSTING ARC MELTING FURNACES

dc.contributor.advisorHuták, Petrcs
dc.contributor.authorBlažek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:28:55Z
dc.date.available2019-05-17T03:28:55Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBLAŽEK, O. Řídicí systém odprášení obloukových tavících pecí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other72637cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31877
dc.description.abstractPráce se zabývá řízením a vizualizací procesů systému odprášení obloukových tavících pecí, její předmětem je elektrická část vzduchotechnického systému od návrhu řídicího systému přes průmyslovou komunikaci až po návrh výkonových prvků, mezi které patří například frekvenční měnič napájející motor hlavního tahového ventilátoru. Další část práce je dále věnována návrhu a popisu samotného řízení, tedy koncepci řídicího programu, provedení vizualizace, realizaci vzdáleného přístupu a systému archivace procesních hodnot. V poslední části je zpracováno zhodnocení projektu z hlediska přípravné fáze a z hlediska uvádění do provozu, zejména pak popisu dodatečných úprav, které musely být oproti návrhu na systému při uvádění do provozu provedeny.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with control and process visualization system dedusting arc melting furnaces, the subject of this master´s thesis is electrical part of the ventilation system from the control system via industrial communication to the design of power components, which include the main fan motor powering inverter. Another part is paid to the design and description of the proceedings, a concept of the control program, design visualization, implementation, remote access and archiving of process values. The last part contains evaluation of the project in terms of the preparatory phase and in terms of commissioning, in particular the description of the additional work that had to be compared to the proposal for commissioning performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘídicí systémcs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectodprášení tavících pecícs
dc.subjectSIEMENS S7-1200.cs
dc.subjectControl systémen
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectdedusting of melting furnacesen
dc.subjectSIEMENS S7-1200en
dc.titleŘídicí systém odprášení obloukových tavících pecícs
dc.title.alternativeCONTROL SYSTEM DEDUSTING ARC MELTING FURNACESen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-13-13:05:03cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72637en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:40en
sync.item.modts2021.11.12 12:26:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlíma, Bohumilcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji práci jistě a srozumitelně. Kvalita odpovědí na dotazy komise byla na dobré úrovni, bylo patrné, že student dané problematice dobře rozumí. Komise měla výhrady k formálnímu vypracování práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record