Show simple item record

Destructive methods of control of welding joints

dc.contributor.advisorVaněk, Mojmírcs
dc.contributor.authorKopecký, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:35:10Z
dc.date.available2019-04-03T22:35:10Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOPECKÝ, L. Destruktivní metody kontroly svarových spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71684cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31953
dc.description.abstractBakalářská práce provedená formou literární rešerše, pojednává o destruktivních kontrolách svarových spojů. Pomocí literární studie dané problematiky jsou v bakalářské práci uvedeny současné metody zabývající se destruktivním zkoušením svarových spojů. Hlavní cíl rešerše je zaměřen na popis základních principů jednotlivých destruktivních zkoušek, jejich postupů, přípravy zkušebních vzorků a na následné vyhodnocení a porovnání zkoušek.cs
dc.description.abstractBachelor´s thesis, the form of a literature review, discusses destructive inspection of welded joints. Using literary study of the issue, there are presented actual methods of destructive testing. The main aim of research is focused on describing the basic principles of the various destructive tests, their procedures, preparation of test samples and subsequent evaluation and comparison tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdestruktivní kontrolacs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectzkouškacs
dc.subjectsvárcs
dc.subjectdestructive controlen
dc.subjectweldingen
dc.subjecttesten
dc.subjectwelden
dc.titleDestruktivní metody kontroly svarových spojůcs
dc.title.alternativeDestructive methods of control of welding jointsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-25-13:20:27cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71684en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:59:09en
sync.item.modts2020.03.31 02:27:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeRichter, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen)cs
but.defencePosluchač seznámil zkušební komisi s obsahem bakalářské práce. Zodpověděl dotazy oponenta. Dotazy zkušební komise: 1. Popis diagramu tvrdosti, v jakých veličinách se uvádí? 2. Popište zkoušky dle Erichsena. 3. Popište ARA diagram. 4. Bude čistý martenzit v dolní části diagramu ARA?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record