Show simple item record

Device for induction heating with a power of 2,5kW

dc.contributor.advisorVorel, Pavelcs
dc.contributor.authorKrist, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:28:57Z
dc.date.available2019-05-17T03:28:57Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRIST, P. Zařízení pro indukční ohřev s výkonem 2,5kW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other71051cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31957
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem zařízení pro indukční ohřev malých železných součástí. Zařízení má být primárně určeno pro podkovářskou praxi nebo umělecké kovářství. S ohledem na využití v praxi je referenčním ohřívaným tělesem podkova. Základem zařízení je výkonový měnič s připojeným sériovým rezonančním obvodem jako zátěží. Obsahem práce je pak návrh a vývoj elektrických i mechanických částí celého zařízení, to znamená řídicích obvodů, rezonančního obvodu, schránky na ohřívané těleso, atd. Výstupem práce je realizace zařízení, jeho oživení, optimalizace a zkouška chodu. Při zkoušce se podařilo podkovu rozehřát téměř na požadovanou teplotu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with designing of an induction heating of small iron parts. This device should be primarily designed for a farrier practice or an artistic blacksmithing. Considering the practice, the referential heated iron part will be a horseshoe. The basis of this device is a power inverter with serial resonant circuit connected to inverter as a load. This thesis contains designing and development of electrical and mechanical parts of whole device. It means control circuits, resonant circuit, box for heated part, etc. At the end of this thesis is realization of the device, electrifying, optimization and testing. During the test the horseshoe was heated close to demanded temperature.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIndukční ohřevcs
dc.subjectpodkovacs
dc.subjectměničcs
dc.subjectrezonanční obvodycs
dc.subjectInduction heatingen
dc.subjecthorseshoeen
dc.subjectinverteren
dc.subjectresonant circuitsen
dc.titleZařízení pro indukční ohřev s výkonem 2,5kWcs
dc.title.alternativeDevice for induction heating with a power of 2,5kWen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-10cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:30cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71051en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:11:24en
sync.item.modts2021.11.12 19:37:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Adamcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Zařízení pro indukční ohřev s výkonem 2,5kW. Prezentace je srozumitelná a diplomant dovede svoji práci představit. Odpověděl uspokojivě na otázky oponenta i v diskuzi. Dále byla provedena praktická ukázka realizovaného zařízení. Komise jej hodnotí výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record