Show simple item record

Series Production of the Product "Case A"

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorKrejčíř, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:16:58Z
dc.date.available2018-10-21T17:16:58Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKREJČÍŘ, J. Sériová výroba produktu "Case A" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72457cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31977
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je rozbor výroby čelních panelů pro IT skříně. Výroba probíhá ve firmě EMKO Case a.s. na CNC stroji EMC Kosy3 Portal, kde byl proveden i experiment. Cílem bylo zvýšení kapacity výroby. Dle návrhu pak byl proveden praktický test. Výsledky jsou shrnuty v technicko-ekonomickém zhodnocení a v závěru práce.cs
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is to analyze production of front panels for IT cases. The manufacturing is done in the EMKO Case a.s. company on EMC Kosy3 Portal CNC machine, where were also made an experiment. The aim was to incrase production capacity. According to suggestions was made a practical test. The results are summarized in the technical-economic evaluation and in conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjecttechnologický postupcs
dc.subjectCNC obráběnícs
dc.subjectmillingen
dc.subjecttechnological procedureen
dc.subjectCNC machiningen
dc.titleSériová výroba produktu "Case A"cs
dc.title.alternativeSeries Production of the Product "Case A"en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-17-11:55:25cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72457en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:04:24en
sync.item.modts2021.11.10 12:25:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Přibližte blíže použité chlazení při obrábění. 2. Řešil jste korekce nástrojů? 3. Jak jste vypracoval řídící CNC program pro danou součást? 4. O jakou povrchovou úlohu se jedná a jak byla provedena? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record