Show simple item record

Modeling of thin-walled frames mechatronic systems with fillet welds and their influence on the natural frequency

dc.contributor.advisorVosynek, Petrcs
dc.contributor.authorAppel, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:06Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:06Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationAPPEL, M. Modelování tenkostěnných rámů mechatronických soustav s koutovými svary a jejich vliv na vlastní frekvence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68593cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32013
dc.description.abstractPráce popisuje metody redukce počtu stupňů volnosti a její aplikace na mechatronický systém. Další část se zabývá problematikou koutových svarů a jejich modelování v programu Ansys Workbench. Jednotlivé možnosti geometrie svarů jsou podrobeny modální, statické a harmonické analýze. Cílem práce je porovnání výsledků analýz pro různé metody geometrie koutového svaru. Dále práce srovnává výsledky modální analýzy v programech Ansys Workbench a Adams. A v poslední řadě se práce zabývá též možnostmi exportu z programu Ansys Workbench do programu Adams, Matlab a Excel.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on methods of reduction degrees of freedom and their application in mechatronical system. Next part is focused on fillet welds and their modelling in Ansys Workbench software. Individual possibilities of geometry of welds are analysed by modal, static and harmonic analysis. Aim of this thesis is comparison of results of analysis for different methods of geometry of welds. Then it compare results of modal analysis in Ansys Workbench and Adams software. Finally the work deals with possibilities of exporting from Ansys Workbench to Adams, Matlab and Excel software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkoutové svarycs
dc.subjectmodální vlastnostcs
dc.subjectfrekvenční analýzacs
dc.subjectharmonická analýzacs
dc.subjectredukce stupňů volnosti.cs
dc.subjectFillet weldsen
dc.subjectmodal propertiesen
dc.subjectfrequency analysisen
dc.subjectharmonic analysisen
dc.subjectthe degrees of freedom reduction.en
dc.titleModelování tenkostěnných rámů mechatronických soustav s koutovými svary a jejich vliv na vlastní frekvencecs
dc.title.alternativeModeling of thin-walled frames mechatronic systems with fillet welds and their influence on the natural frequencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-26-12:34:13cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid68593en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:06:49en
sync.item.modts2021.11.12 10:59:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHadaš, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise s obsahem své práce na velmi dobré úrovnics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record