Show simple item record

Design of UAV hardware - mechanical and electrical subsystem

dc.contributor.advisorKrejsa, Jiřícs
dc.contributor.authorKraus, Davidcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:20Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRAUS, D. Návrh mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71850cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32197
dc.description.abstractTato práce se zabývá vytvořením platformy pro testování stabilizačních a řídicích algoritmů pro UAV. Byl vybrán vhodný model letadla, do kterého byla navržena struktura řídicí a výkonové elektroniky. Byla provedena rešerše vhodných algoritmů a vybrané algoritmy byly implementovány. Pro implementované algoritmy byly pomocí simulace navrženy parametry regulátorů. Následně byl celý systém testován v letu.cs
dc.description.abstractMain topic of this thesis is creation of platform for testing stabilization and control algorithms for UAV. For chosen suitable model plane was designed a structure of control and power electronics. Research of suitable algorithms was made and some of them were implemented. For this algorithms gains were designed, using simulation. The whole system was tested and validated in flight.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUAVcs
dc.subjectPX4cs
dc.subjectbezpilotní letouncs
dc.subjectmodelově orientované navrhovánícs
dc.subjectletecké řídicí systémycs
dc.subjectUAVen
dc.subjectPX4en
dc.subjectunnamed vehicleen
dc.subjectmodel-base designen
dc.subjectflight control systemsen
dc.titleNávrh mechanického a elektrického subsystému bezpilotního letounucs
dc.title.alternativeDesign of UAV hardware - mechanical and electrical subsystemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-24-07:27:46cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71850en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:40:16en
sync.item.modts2020.03.30 14:44:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrbáček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen)cs
but.defenceStudent v presentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Velice kladně byla hodnocena práce studena v rámci řešitelského týmu složitého projektu. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record