Show simple item record

Laboratory module for educational purposes

dc.contributor.advisorProcházka, Petrcs
dc.contributor.authorTuhý, Lubošcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:31:41Z
dc.date.available2019-04-04T03:31:41Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationTUHÝ, L. Výukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other71117cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32238
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzálního tranzistorového měniče do předmětu Výkonová elektrotechnika 1. Výstupem této diplomové práce bude tranzistorový měnič, který bude sloužit jako demonstrativní pomůcka v laboratorních cvičeních kurzu výkonové elektrotechniky. Na laboratorním přípravku si studenti budou moci prakticky ověřit svoje teoreticky získané znalosti z dané problematiky. Součástí teoretického rozboru budou simulace navrhovaných obvodů prostřednictvím programu třídy Spice.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design and implementation of the transistor inverter to the subject of power electronics first outcome of this thesis will transistorized inverter that will serve as a demonstration tool in laboratory practice course electrical power. The laboratory preparation, students will be able to virtually test your theory acquired knowledge of the issue. Part of the theoretical analysis will be proposed circuit simulation program through classes Spice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttranzistorový měničcs
dc.subjectPWM modulacecs
dc.subjectstřídacs
dc.subjectsnižující měničcs
dc.subjecttranzistor inverteren
dc.subjectPWM modulationen
dc.subjectduty cycleen
dc.subjectSTEP DOWNen
dc.titleVýukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1cs
dc.title.alternativeLaboratory module for educational purposesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:40cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71117en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:11:29en
sync.item.modts2021.11.12 19:35:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVašíček, Adamcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval diplomovou práci na téma Výukový modul pro měření v předmětu Výkonová elektronika 1. Diplomant prezentuje přehledně a srozumitelně. Otázky oponenta jsou odpovězeny a v diskuzi student reaguje pohotově. Komisí je práce hodnocena výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record