Show simple item record

Seismic Analysis of The Pump 200-QHD

dc.contributor.advisorLošák, Petrcs
dc.contributor.authorČapičík, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:20Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:20Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationČAPIČÍK, M. Seismická analýza čerpadla 200-QHD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32282
dc.description.abstractCieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky rotorov a na jednoduchom Lavalovom modeli si ukážeme ich matematickú interpretáciu. Na základe zadaného zaťaženia vo forme akcelerogramu vytvárame spektrum odozvy pomocou rôznych postupov (metód) a porovnávame ich nároky na strojový čas. V ďalšej časti sa venujeme príprave troch konečnoprvkových modelov rôznej úrovne. Robíme modálnu analýzu, zisťujeme vlastné tvary a hodnoty vlastných frekvencií. Následne jednotlivé modely podrobíme prechodovej analýze a to zaťažením pomocou akcelerogramu. Vyhodnotíme posuvy vo vybraných miestach modelu. Nakoniec určíme či dôjde k vymedzeniu vôle medzi obežným kolom a statorom. Vyhodnotíme sily pôsobiace na ložiská.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is dynamic analysis of shaft of booster pump QHD-200. In the beginning we offer basic equations generally used in dynamics and common/possible methods for their solution. Then we focus on specific problems connected with rotor dynamics and using simple Laval rotor we show their mathematical interpretation. Based on given load as accelerogram we create response spectrum in different ways (using different methods) and compare their CPU time demand. In the next part we make three finite element models of different physical level. We perform modal analysis and comparison of eigen frequencies, mode shapes. In following chapter transient analysis was performed on all models. As load we use accelerogram. We evaluate translations in particular positions of model. After that, we decide whether or not gap between impeller and stator case will be erased. Finally we make assessment of force acting upon bearings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdynamika rotorovcs
dc.subjectseizmicitacs
dc.subjectspektrum odozvycs
dc.subjectmodálna analýzacs
dc.subjectprechodová analýzacs
dc.subjectmetóda konečných prvkovcs
dc.subjectrotor dynamicsen
dc.subjectseismicityen
dc.subjectresponse spectrumen
dc.subjectmodal analysisen
dc.subjecttransient analysisen
dc.subjectfinite element methoden
dc.titleSeismická analýza čerpadla 200-QHDcs
dc.title.alternativeSeismic Analysis of The Pump 200-QHDen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:31cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:19:27en
sync.item.modts2021.11.12 11:05:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChlud, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako výborné.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record