Show simple item record

Assessing the Financial Efficiency of a Company Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorŠebestová, Monikacs
dc.date.accessioned2018-10-22T00:45:08Z
dc.date.available2018-10-22T00:45:08Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠEBESTOVÁ, M. Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73326cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32338
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metod. Teoretická část popisuje problematiku časových řad, regresní analýzy, korelační analýzy a finanční analýzy. V praktické části je využito statistických metod k odhalení závislosti mezi ukazateli a predikci budoucího vývoje podniku do následujících let. Na základě zjištěných výsledků je společnost srovnána se dvěma významnými konkurenty a vysloveny návrhy pro zlepšení její ekonomické situace.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis deals with the assessment of the financial performance of a company using statistical methods. The theoretical part describes the problems of time series, regression analysis, correlation analysis and financial analysis. In the practical part statistical methods are used to reveal the dependence between the indicators and the prediction of the future development of the company in the coming years. On the basis of established results the company is compared with two important rivals, and there are made some suggestions how to improve its economic situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectprognózacs
dc.subjecttrendcs
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectprognosisen
dc.subjecttrenden
dc.titlePosouzení finanční výkonnosti podniku pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAssessing the Financial Efficiency of a Company Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-13cs
dcterms.modified2014-06-24-09:40:15cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73326en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:28:15en
sync.item.modts2019.05.18 09:19:17en
dc.contributor.refereeGintherová, Stanislavacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record