Show simple item record

Promotion of the IT E-shop on the Social Networks

dc.contributor.advisorDvořák, Jiřícs
dc.contributor.authorBlažek, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:39:16Z
dc.date.available2019-06-18cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBLAŽEK, J. Propagace IT internetového obchodu na sociálních sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other70630cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32384
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá propagací IT internetového obchodu na sociálních sítích. Teoretická část popisuje problematiku sociálních médií a sítí, marketingové strategie a vybraných metrik a ukazatelů na sociálních sítích. Praktická část, která je těžištěm práce, se zabývá samotnou analýzou současného stavu propagace na sociálních sítích společnosti. Pomocí vybraných metrik dojde ke srovnání propagace společnosti s konkurencí. Na základě této analýzy pak bude stanoven návrh změn marketingové strategie a komunikace společnosti na sociálních sítích.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the promotion of IT Internet business on social networks. The theoretical part describes the social media and networking, marketing strategy and selected metrics and indicators on social networks. The practical part is dedicated to the analysis of actual company promotion on social networks. The promotion of the company will be compared with the competitors using selected metrics. On the basis of this analysis will be determined the proposal of amendment to the marketing strategy and communication on social networks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectSociální sítěcs
dc.subjectsociální médiacs
dc.subjectinternetový obchodcs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.subjectSocial networksen
dc.subjectsocial mediaen
dc.subjecte-shopen
dc.subjecte-marketingen
dc.titlePropagace IT internetového obchodu na sociálních sítíchcs
dc.title.alternativePromotion of the IT E-shop on the Social Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-25-09:08:54cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70630en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:13:41en
sync.item.modts2021.11.12 17:17:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBrož, Zdeněkcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) Ing. Markéta Draxlová (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceIng. Dydowicz: Jaký má růst fanoušků na soc. sítích přínos pro firmu? Ing. Draxlová: Jak jste stanovil náklady projektu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record