Show simple item record

Proposal of Effective Diversity Management in Selected Companies

dc.contributor.advisorRašticová, Martinacs
dc.contributor.authorKos, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:01:33Z
dc.date.available2019-04-04T01:01:33Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOS, L. Návrh efektivního diversity managementu ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71450cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32418
dc.description.abstractCílem diplomové práce je navrhnout opatření k efektivní aplikaci diversity managementu, která povedou ke zlepšení pracovního prostředí a ke zvýšení výkonnosti firmy. První část práce shrnuje dosavadní poznatky o různorodém složení zaměstnanců ve firmách. K vyřešení výzkumného úkolu bude využito řady výzkumných metod, především dotazníkového šetření, semistrukturovaných rozhovorů a analýzy dokumentů.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to propose measures for the effective application of diversity management which will lead to improvements in the working environment and to enhance the performance of the company. The first part summarizes the current knowledge about the diverse composition of employees in companies. To solve the research task will be use a number of research methods, especially the questionnaire, semi-structured interviews and document analysis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDiverzitacs
dc.subjectmanagement diverzitycs
dc.subjectmultikulturní prostředícs
dc.subjectgendercs
dc.subjectage managementcs
dc.subjectDiversityen
dc.subjectdiversity managementen
dc.subjectmulticultural environmenten
dc.subjectgenderen
dc.subjectage managementen
dc.titleNávrh efektivního diversity managementu ve vybrané firměcs
dc.title.alternativeProposal of Effective Diversity Management in Selected Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-25-09:08:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71450en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:14:02en
sync.item.modts2021.11.12 09:51:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKonečný, Štěpáncs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta diplomové práce: odpovězeno Doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.: Genderová problematika - jak je to ve firmě s postavením žen a mužů, jaká je vyváženost?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record