Show simple item record

Wear resistence of cladding

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorPagáč, Alešcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:21Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:21Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPAGÁČ, A. Návary proti opotřebení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72097cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32446
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce bylo studium opotřebitelných návarů, včetně vhodných základních i přídavných materiálů a technologií navařování vhodných ke konkrétní aplikaci návaru tvrdokovu na lopatky mísiče slévárenského písku. Rozbor vhodných přídavných materiálů byl zaměřen na extrémní abrazi a volbu wolfram-karbidových návarů, společně s výběrem vhodné metody pro navařování wolfram-karbidů, včetně stanovení podmínek a parametrů navařování. Praktická část se zabývala provedením a vyhodnocením experimentu navaření třech vzorků z nelegované konstrukční oceli tvrdonávarem wolfram-karbidu, technologií MCAW - plněnou elektrodou WC práškem v ochranné atmosféře aktivního plynu.cs
dc.description.abstractThe subject of this Diploma thesis was study of wear resistant deposits, including appropriate basic and filler materials and welding technologies suitable for a particular application of hard carbide overlays of blade mixer for foundry sand. Analysis of suitable filler materials focused on extreme abrasion and select tungsten carbide hardfacing, together with a selection of appropriate overlays welding methods for welding tungsten carbide, including the conditions and parameters surfacing. The practical part deals with the design and evaluation of the experiment, three samples welding of non-alloy structural steel, tungsten-carbide hardfacing, technology MCAW - WC flux cored electrode in protective active gas.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectwolfram-karbidcs
dc.subjectMCAWcs
dc.subjectabrazecs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectTungsten carbideen
dc.subjectMCAWen
dc.subjectAbrasionen
dc.subjectHardnessen
dc.titleNávary proti opotřebenícs
dc.title.alternativeWear resistence of claddingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-25-07:12:54cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72097en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:55:50en
sync.item.modts2020.04.01 02:13:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSigmund, Mariáncs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Dr. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své diplomové práce. Zodpověděl připomínky a dotazy recenzenta. Dotazy komise: 1. Jaká je cena drátu Durit? 2. Nebyl by levnější odlitek z bílé litiny? 3. Proč nemůže být 12%Mn ocel vhodná pro uvedenou aplikaci? 4. Vztah mezi tvrdostí a otěruvzdorností? 5. Co je ekonomicky nejvýhodnější?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record