Show simple item record

Optimization of production technology for plastic cap tube

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilsk
dc.contributor.authorMajerčíková, Erikask
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:21Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:21Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMAJERČÍKOVÁ, E. Optimalizace technologie výroby plastového uzávěru tuby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71785cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32484
dc.description.abstractPráca sa zaoberá optimalizáciou technológie výroby plastového uzáveru tuby vyrábaného vstrekovaním. Veľkosť výrobnej série je 5 000 000 kusov ročne a minimálna doba výroby je 5 rokov. V práci je spracovaná literárna štúdia technológie vstrekovania plastov do foriem s uvedením možností optimalizácie výroby zmenou konštrukcie nástroja. Praktická časť je venovaná optimalizácii existujúcej formy so studeným vtokovým systémom na výrobu uzáveru tuby, a to použitím horúceho vtokového systému dodaného spoločnosťou Synventive. Zmena konštrukcie nástroja spočíva v zmene trojdoskového typu formy na typ dvojdoskový. Ide o zmenu pevnej strany, do ktorej je zabudovaný horúci vtokový systém; na jej konštrukciu sú použité normalizované diely od firmy HASCO. Na základe technologických parametrov je zvolený vstrekovací stroj Krauss Maffei KM 80-380 CX. Na záver je prevedené technicko-ekonomické zhodnotenie optimalizácie výroby použitím horúceho vtokového systému.sk
dc.description.abstractThis thesis deals with the optimization of the production technology of the cap tube made by injection molding. Series production is set at 5 000 000 units per year; the minimum time of the production is 5 years. A literary study is developed, focusing on the technology of injection molding in molds including the possibilities of the optimization of the production by changing the structure of the mold. The practical part of the thesis is devoted to the optimization of existing mold with cold runner system for the production of the cap tube, using the hot runner system supplied by Synventive. The change of the structure of the mold involves changing the three plate mold to a two plate mold. It is about changing the fixed part of the mold in which the hot runner system is placed; it is composed of standards parts of the company HASCO. Based on the technological parameters the injection machine Krauss Maffei KM 80-380 CX is chosen. There is a technical-economical evaluation of the optimization of the production by using the hot runner system at the end of the thesis.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVstrekovaniesk
dc.subjectvstrekovacia formask
dc.subjecthorúci vtokový systémsk
dc.subjectInjection moldingen
dc.subjectinjection molden
dc.subjecthot runner systemen
dc.titleOptimalizace technologie výroby plastového uzávěru tubysk
dc.title.alternativeOptimization of production technology for plastic cap tubeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-25-07:12:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71785en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:21:40en
sync.item.modts2021.11.12 21:01:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKebrle, Ondřejsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací. Komise kladla studentce následující otázky: 1. Práce byla vypracována na zakázku nějakého výrobce? 2. Z jakého jiného materiálu se může vyrábět navržený dílec? 3. Proč je stanoven poloměr zaoblení na razníku 0,51 mm? 4. Proč jsou hodnoty ve výkresové dokumentaci určené na 2 desetinná místa?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record