Show simple item record

Study of the Chaboche´s plasticity model complexity influence on the stress and deformation at the high pressure vessel

dc.contributor.advisorVrbka, Jancs
dc.contributor.authorParaska, Boriscs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:23Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:23Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPARASKA, B. Studie vlivu složitosti Chabocheho modelu plasticity na napjatost a deformaci u vysokotlaké nádoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71388cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32596
dc.description.abstractHlavným cieľom tejto práce je stanovenie materiálových konštánt Chabocheho mode-lu plasticity tak, aby čo najvernejšie odpovedali experimentálne zisteným dátam. Týmto dá-tam zodpovedá krivka pre necelé dva počiatočné cykly deformačne riadeného testu jednoo-sého namáhania a cyklická deformačná krivka. Ďalej je vo výpočtovom programe ANSYS nasimulovaná ťahová skúška pre rôzne parametre Chabocheho materiálového modelu. Na-koniec nasleduje jeho najvhodnejšia konfigurácia na hrubostenné valcové teleso s otvorom zaťažené vnútorným pretlakom. Valcové teleso s otvorom predstavuje zjednodušený model vysokotlakového zásobníka paliva - railu v systéme vstrekovania nafty Common Rail.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to define material parameters of Chaboche model of plasticity. Adjustment of the parameters has to correspond to the experimental datas. These datas are represented by an uniaxial strain controlled test curve for fewer than two cycles and also by cyclic stress-strain curve. After that, an cyclic tension-compresion test for various parameters of Chaboche´s model of plasticity is simulated in an ANSYS software. Finally, the most suitable configuration of Chaboche´s model of plasticity is used for cylindrical thick-walled body. Cylindrical body represents a simplified model of high-pressure tank of fuel (diesel) – rail in Common Rail system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNízkocyklová únavacs
dc.subjectChabocheho model plasticitycs
dc.subjectťahová skúškacs
dc.subjectautofretážcs
dc.subjecttlsto-stenná vysokotlaková valcová nádoba (rail)cs
dc.subjectLow-cycle fatigueen
dc.subjectChaboche´s model of plasticityen
dc.subjectsimple tension-compression testen
dc.subjectauto-frettageen
dc.subjecthigh-pressure tank of fuel – railen
dc.titleStudie vlivu složitosti Chabocheho modelu plasticity na napjatost a deformaci u vysokotlaké nádobycs
dc.title.alternativeStudy of the Chaboche´s plasticity model complexity influence on the stress and deformation at the high pressure vesselen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-23-07:39:34cs
thesis.disciplineInženýrská mechanika a biomechanikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71388en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:19:27en
sync.item.modts2021.11.12 11:04:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeObdržálek, Vítcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (předseda) Ing. Milan Roučka, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (člen) doc. Ing. Miloš Vlk, CSc. (člen) prof. Ing. Eduard Malenovský, DrSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) Ing. David Zalaba (člen) Ing. Milan Kořista, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. (člen) Ing. Martin Zbožínek (člen)cs
but.defenceStudent v prezentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako dobré.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record