Show simple item record

Principles of the Land Register Keeping

dc.contributor.advisorTesařová, Zdeňkacs
dc.contributor.authorNunvářová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:14:21Z
dc.date.available2019-05-17T07:14:21Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNUNVÁŘOVÁ, M. Zásady vedení katastru nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32618
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá základními zásadami vedení katastru nemovitostí. Srovnává zakotvení zásad v předchozí právní úpravě účinné do konce roku 2013 s novou právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. i nový zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Nový občanský zákoník přináší rozsáhlé změny v rámci rekodifikace soukromého práva. Pro téma práce je důležité, že mění definici nemovitých věcí, rozšiřuje okruh práv zapisovaných do katastru a významně ovlivňuje zásady vedení katastru. Práce vysvětluje jednotlivé zásady a zároveň hledá nejvýznamnější změny, které přináší nová právní úprava. Dále se práce zabývá postavením vlastníka nemovitosti. Z toho důvodu se podrobně věnuje zejména zásadě materiální publicity spojené s ochranou dobré víry. V závěru práce shrnuje nejdůležitější změny právní úpravy, které významně ovlivnily zásady vedení katastru i jistotu řádného nabývání vlastnických práv.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the basic principles of the Land Register. It compares establishment of principles in the previous legal regulation in effect until the end of year 2013 with the new legislation effective from the 1st of January 2014, when the new Civil Code No. 89/2012 Coll. and the new Cadastral Law No. 256/2013 Coll. entered into force. The new Civil Code brings large changes in the recodification of private law. Some important changes are related to the topic of this thesis, it changes the definition of immovable property, expands the range of rights registered in the cadastre and significantly affects the principles of the Land Register. The thesis explains the principles and searches for the most significant changes brought by the new legislation. Furthermore the thesis also discusses the status of the property owner. So it focuses mainly on the principle of material publicity related to the protection of good faith. The conclusion summarizes the most important changes in legislation that significantly affected the principles of the Land Register and assurance of the correct acquisition of property rights.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZásadycs
dc.subjectkatastr nemovitostícs
dc.subjectrekodifikacecs
dc.subjectnový občanský zákoníkcs
dc.subjectvlastník nemovitosti.cs
dc.subjectPrinciplesen
dc.subjectLand Registeren
dc.subjectrecodificationen
dc.subjectnew Civil Codeen
dc.subjectproperty owner.en
dc.titleZásady vedení katastru nemovitostícs
dc.title.alternativePrinciples of the Land Register Keepingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-30-09:20:54cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:23:26en
sync.item.modts2021.11.12 21:35:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePertl, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record