Show simple item record

Development engineering for crankshafts

dc.contributor.advisorVopařil, Jancs
dc.contributor.authorŠkrášek, Romancs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:16Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:16Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠKRÁŠEK, R. Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72290cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32642
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují a zkvalitňují. Dále se zaměřuje na únavovou ţivotnost klikových hřídelí a na metody jejího ovlivnění.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deal with issue of developing crankshafts for combustion engines. It describes particular steps of design process and focuses on using of modern methods, which make this process markedly shorter and better quality. The thesis also focuses on fatigue life of crankshafts and on methods of influencing fatigue life.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKliková hřídelcs
dc.subjectspalovací motorcs
dc.subjectvyváţenícs
dc.subjectkmitánícs
dc.subjectúnavacs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectMBScs
dc.subjectCrankshaften
dc.subjectcombustion engineen
dc.subjectbalancingen
dc.subjectvibrationen
dc.subjectfatigueen
dc.subjectFEMen
dc.subjectMBSen
dc.titleInženýrský proces vývoje klikových hřídelícs
dc.title.alternativeDevelopment engineering for crankshaftsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-19-11:17:56cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72290en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:06:52en
sync.item.modts2021.11.12 11:18:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDrápal, Lubomírcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (místopředseda) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s průběhem tvorby, obsahem a závěry své bakalářské práce. Poté zodpověděl otázky oponenta v tomto pořadí: 1) Na jakém principu je založeno zvýšení únavové životnosti klikového hřídele pomocí dutin? + vyjasnění problematiky únavové životnosti klikových hřídelů. 2) Jakým způsobem je možné zahrnout předpokládané chemicko-tepelné zpracování a deformační zpevnění do výpočtu únavové životnosti? + doplňující otázka ohledně zahrnutí vlivů povrchových úprav. Otázky byly zodpovězeny. Otázky komise: 1) Pevnostní výpočet klikových hřídelů - získání vstupních hodnot pro MKP výpočet. + doplňující otázka ohledně vlivu tření na výpočet únavové životnosti. - otázka nebyla zodpovězena zcela korektně, nicméně uspokojivě. 2) Jaká síla může řádově působit na klikový hřídel spal. motorů? +jak lze zatěžující síly získat? + maximální spalovací tlaky u vznětových motorů (řádově) - otázky nebyly zodpovězeny zcela. 3) Kde se nacházejí na klik. hřídeli kritická místa z hlediska únavové životnosti? + u kolikátého válce se nachází (pravděpodobně) ona kritická místa? 4) Vyjasnění části problematiky výpočtů klikových hřídelů.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record