Show simple item record

Manufacturing of sensor cover by fineblanking technology

dc.contributor.advisorPeterková, Evacs
dc.contributor.authorKosíř, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:25Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:25Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOSÍŘ, T. Návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32674
dc.description.abstractProjekt diplomové práce vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá návrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhání. Kryt senzoru je vyráběn ze svitku plechu o tloušťce 4 mm. Materiálem součásti je mikrolegovaná ocel S355MC. Roční výrobní dávka je 800 000 ks. Na základě literární studie bylo navrženo několik možných způsobů výroby součásti a vzhledem k požadované přesnosti, kvalitě povrchu střižné plochy a výrobní dávce byla navržena výroba technologií přesného stříhání s tlačnou hranou. Byly provedeny technologické a kontrolní výpočty. Na základě technologických výpočtů byl stanoven trojčinný hydraulický lis HFA 4500 plus od firmy Feintool s jmenovitou silou 4500 kN. Konstrukce střižného nástroje byla navržena s pohyblivým střižníkem.cs
dc.description.abstractMaster´s thesis project elaborated within the scope of Master´s degree submits a proposal of manufacturing of sensor cover by fineblanking technology. Sensor cover is manufactured from 4 mm roll of sheet metal. The material component is microalloyed steel S355MC. Annual production batch is 800 000 pieces. Based on the literature study, several possible methods of production parts are described. After evaluation of the required accuracy, surface quality and annual production, the technology of fineblanking using V-ring has been chosen. On the basis of technological and control calculations was chosen the triple action hydraulic press HFA 4500 plus, made by Feintool with a rated power 4500 kN. Design of cutting tool has been designed with moving punch.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpřesné stříhánícs
dc.subjectmikrolegované ocel S355MCcs
dc.subjectstřižníkcs
dc.subjecttlačná hranacs
dc.subjectfineblankingen
dc.subjectmicroalloyed steel S355MCen
dc.subjectpunchen
dc.subjectV-ringen
dc.titleNávrh výroby krytu senzoru vyráběného technologií přesného stříhánícs
dc.title.alternativeManufacturing of sensor cover by fineblanking technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-27cs
dcterms.modified2014-06-27-13:00:04cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:22:03en
sync.item.modts2021.11.12 19:50:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŠlais, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (člen) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Materiály poružité v diplomové práci 2) Vliv tlačné hrany v nástřihovém plánu Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record