Show simple item record

Model of surface profile after milling operation with plain milling cutter

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorHorváth, Ľudovítcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:25Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:25Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHORVÁTH, Ľ. Model profilu povrchu obrobku obrobeného válcovou obvodovou frézou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68704cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32686
dc.description.abstractV teoretickej časti sa diplomová práca zaoberá frézovaním a popisovaním parametrov profilu povrchu. V praktickej časti rieši model profilu povrchu materiálu obrobeného valcovou obvodovou frézou a jeho vyhodnotenie. Pre vyhodnotenie boli použité jednak údaje získané z počítačového model povrchu materiálu a jednak údaje získané meraním na skutočnom profile povrchu, ktorý vznikol obrobením daného materiálu valcovou frézou s priemerom 45 mm.cs
dc.description.abstractIn the teoretical part of the master´s thesis, the master´s thesis deals with milling and surface profile describing. In the practical part, the master´s thesis deal with model of surface profile after milling operation with plain milling cetter. For evalution were used data obtained from the computer model of the surface profil and data obtained from measuring the actual surface profil, which was created by machining the material mills with a diameter of 45 mm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfrézovaniecs
dc.subjectfrézacs
dc.subjectprofil povrchucs
dc.subjectdrsnosťcs
dc.subjectmillingen
dc.subjectmilling cutteren
dc.subjectsurface profileen
dc.subjectroughnessen
dc.titleModel profilu povrchu obrobku obrobeného válcovou obvodovou frézoucs
dc.title.alternativeModel of surface profile after milling operation with plain milling cutteren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-25-07:37:26cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68704en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:05:53en
sync.item.modts2020.03.31 05:00:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubík, Romancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Emil Svoboda, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jaké jsou základní fáze modelování? 2) Jaký je rozdíl mezi validací a verifikací modelu? 3) Co je úhel čela? 4) Jednotky posuvové rychlosti. 5) Určování parametrů z obrobeného povrchu. Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record