Show simple item record

Comparison of GMAW and Plasma Welding

dc.contributor.advisorDaněk, Ladislavcs
dc.contributor.authorNejedlý, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:50:08Z
dc.date.available2018-10-21T16:50:08Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNEJEDLÝ, T. Porovnání svařování MAG a svařování plazmou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72095cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32725
dc.description.abstractVypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě technologie určeno specifické vnesené teplo, vyhodnocena makrostruktura svaru a zředění, rozměry tepelně ovlivněné oblasti a na závěr zkouška tvrdosti v příčném směru podle Vickerse.cs
dc.description.abstractDeveloped thesis compares MAG welding and plasma welding, with the same input parameters. Based on the literature was reviewed weldability and welding of both methods. It was experimentally for both technologies specifically designed heat input, evaluation and macrostructure of the weld dilution, the dimensions of the heat affected zone and finally test the hardness in the transverse direction Vickers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMAGcs
dc.subjectplazmacs
dc.subjecttepelně ovlivněná oblastcs
dc.subjectmakrostrukturacs
dc.subjectMAGen
dc.subjectPlasmaen
dc.subjectheat - affected zoneen
dc.subjectmacrostructureen
dc.titlePorovnání svařování MAG a svařování plazmoucs
dc.title.alternativeComparison of GMAW and Plasma Weldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-25-07:37:26cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72095en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:38:13en
sync.item.modts2021.11.22 21:42:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil zkušební komisi s průběhem experimentu a závěrech DP. Zodpověděl dotazy oponenta. Otázky zkušební komise: 1. Popište ekonomický rozdíl obou technologií. 2. Obrázky nekorespondují s textem - vysvětlete přenosy kovu v oblouku. 3. Co můžete najít za struktury v TOO?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record