Show simple item record

Comparison of CMT TWIN with other MIG/MAG processes

dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorJiskra, Milancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJISKRA, M. Porovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68728cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32780
dc.description.abstractVývoj svařovací technologie je hnán neustále kupředu především z důvodu snižování výrobních nákladů a nákladů na dodatečné rovnání svařenců vlivem tepelných deformací. Proto přední výrobci svařovacího zařízení přichází s novými metodami a technologiemi. Jednou z novinek je i vysoce výkonná tandemová technologie CMT Twin od společnosti Fronius. Experiment provedený v diplomové práci potvrzuje, že se jedná o velmi hospodárný proces. V porovnání s konvenčním svařováním je CMT Twin z pohledu výrobních nákladů na provedení svaru levnější variantou a vnáší do materiálu méně tepla. Aplikace zařízení CMT Twin vyžaduje průmyslového robota, tudíž metoda je předurčena pro sériovou až hromadnou výrobu. CMT Twin najde uplatnění například v automobilovém či lodním průmyslu.cs
dc.description.abstractThe development of welding technology is constantly going forward mainly due to the reduction of production costs and the costs of additional straightening of weldments due to the welding distortion. Therefore, the leading producers of welding machine are coming with new methods and technologies. One of the innovations is also the tandem technology CMT Twin from the company Fronius. The experiment carried out in the diploma thesis confirmed that this is a very cost effective process. The CMT Twin is from the point of view of production costs of the weld cheaper variant and bring less heat into the material compared with conventional welding. Application equipment CMT Twin requires industrial robot, so the method is predestined for the series up to mass production. The CMT Twin finds application, for example in the automotive and shipbuilding industry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectCMT Twincs
dc.subjectvnesené teplocs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectvýrobní nákladycs
dc.subjectweldingen
dc.subjectCMT Twinen
dc.subjectheat inputen
dc.subjectstructureen
dc.subjectproduction costsen
dc.titlePorovnání CMT TWIN s ostatními MIG/MAG procesycs
dc.title.alternativeComparison of CMT TWIN with other MIG/MAG processesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-26-10:53:03cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68728en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:57:28en
sync.item.modts2020.03.31 14:59:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFelix, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceV průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Porovnání provozních nákladů 2) Kvalita svarového spoje Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record