Show simple item record

Waste management system sustainability

dc.contributor.advisorPavlas, Martincs
dc.contributor.authorBravený, Adamcs
dc.date.accessioned2018-10-29T11:03:52Z
dc.date.available2018-10-29T11:03:52Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBRAVENÝ, A. Udržitelnost systémů odpadového hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68629cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32786
dc.description.abstractTato diplomová práce navrhuje způsob, kterým lze hodnotit udržitelnost systémů odpadového hospodářství. V úvodní části je uvedeno zhodnocení současného stavu odpadového hospodářství v ČR a jsou představeny perspektivní směry nakládání se směsným komunálním odpadem SKO). Následuje rešeršní část, ve které jsou shrnuty dosavadní vědecké práce hodnotící udržitelnost pomocí metody Life Cycle Assessment (LCA). Stěžejní částí práce je návrh způsobu implementace LCA do stávajícího systému NERUDA, hodnotícího udržitelnost odpadových systémů z finančního hlediska. V práci je ukázáno, jakým způsobem lze tyto dva koncepty propojit a získat účinný aparát pro celkové hodnocení udržitelnosti.cs
dc.description.abstractThe thesis proposes a new approach to assess sustainability of waste management systems. In the first part current mixed municipal waste (MSW) management system of the Czech republic is reviewed and promising MSW treatment techniques are introduced. In the second part a summary of literature on Life Cycle Assessment (LCA) approach to assess sustainability of MSW systems is provided. A new sustainability assessment model is proposed by implementing LCA to a current tool called NERUDA used to optimize waste management costing. It is demonstrated how to connect these two concepts in order to aquire a powerful tool for sustainability assessment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUdržitelnostcs
dc.subjectsměsný komunální odpadcs
dc.subjectsystém odpadového hospodářstvícs
dc.subjectLife Cycle Assessmentcs
dc.subjectskládkovánícs
dc.subjectskládkovací poplatekcs
dc.subjectenergetické využívání odpaducs
dc.subjectspalovánícs
dc.subjectmechanicko-biologická úpravacs
dc.subjectNERUDA.cs
dc.subjectSustainabilityen
dc.subjectmixed municipal wasteen
dc.subjectwaste management systemen
dc.subjectLife Cycle Assessmenten
dc.subjectlandfillingen
dc.subjectgate feeen
dc.subjectwaste-to-energyen
dc.subjectincinerationen
dc.subjectmechanical-biologial treatmenten
dc.subjectNERUDA.en
dc.titleUdržitelnost systémů odpadového hospodářstvícs
dc.title.alternativeWaste management system sustainabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-25-08:05:08cs
thesis.disciplineProcesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68629en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:20:32en
sync.item.modts2019.05.18 07:11:58en
dc.contributor.refereeTouš, Michalcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record