Show simple item record

Balancing of 3-cylinder Tractor Engine

dc.contributor.advisorDundálek, Radimcs
dc.contributor.authorPřeslička, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:08:27Z
dc.date.available2019-05-17T06:08:27Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPŘESLIČKA, J. Vyvážení tříválcového traktorového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72162cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32803
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou vyvážení daného klikového mechanismu. V úvodní části je řešena kinematika klikového mechanismu. Dále se text zabývá dynamikou klikového mechanismu s využitím bodového výpočtového modelu a možnostmi jeho vyvážení. Tento zjednodušený model je pak využit při analytickém výpočtu daného mechanismu. Výsledky analytického výpočtu jsou srovnány s výsledky získanými prostřednictvím MBS. Následně je provedena jednoduchá optimalizace vyvážení. V poslední části je provedena analýza minimálních vzdáleností mezi vybranými součástmi mechanismu. V závěru je posouzeno vyvážení mechanismu a navrženo jeho jednoduché zlepšení, zhodnoceny jsou i výsledky analýzy minimálních vzdáleností.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with analysis of balancing of given cranktrain. At the introductory part is solved kinematics of the crank mechanism. Another part of the text occupies with dynamics of the crank mechanism and eventuality of its balancing with using of point-mass model. This simplified model is utilized for analytic solution of given mechanism. Results of analytic solution are compared with results of MBS solution. At the last part is done analysis of minimal distance between the selected parts of the mechanism. Then simple optimization of balancing is done. At the end is considered balancing of the mechanism and simple improvement is proposed, considered are results of minimal distance analysis too.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlikový mechanismuscs
dc.subjectvyvažování klikového mechanismucs
dc.subjectdynamika klikového mechanismucs
dc.subjectkinematika klikového mechanismu.cs
dc.subjectCranktrainen
dc.subjectcranktrain balancingen
dc.subjectcranktrain dynamicsen
dc.subjectcranktrain kinematics.en
dc.titleVyvážení tříválcového traktorového motorucs
dc.title.alternativeBalancing of 3-cylinder Tractor Engineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-08:18:34cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72162en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:21:43en
sync.item.modts2021.11.12 21:28:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrdlička, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen) Ing. Marek Slovák (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s obsahem svojí diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record