Show simple item record

Technology design of switchgear manufacturing

dc.contributor.advisorŠtroner, Marekcs
dc.contributor.authorŽilák, Marekcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:50:36Z
dc.date.available2018-10-21T16:50:36Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŽILÁK, M. Návrh technologie výroby skříně rozvaděče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32829
dc.description.abstractDiplomová práce vypracovaná v rámci navazujícího magisterského studia oboru M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management předkládá návrh technologie výroby skříně rozvaděče. Na základě literární rešerše a posouzení současného stavu dané výroby skříně, byl proveden návrh technologického postupu skříně včetně technologické a konstrukční dokumentace. Závěr práce je zaměřen na technicko-ekonomické zhodnocení zvolené výroby a možnosti úspor.cs
dc.description.abstractThis Master´s Thesis developed as a part of the follow-up Master´s Program studies in the field of M-STM Manufacturing Technology and Management in Industry introduces a technological proposal of switchgear manufacturing technology. Based on the research and assessment of the current status in the casing production, a technological process is proposed including technological and design documentation. The conclusion of this work is focused on the techno-economic evaluation of the selected production method and savings opportunities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectvysekávací liscs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectrozvaděčová skříňcs
dc.subjectcuttingen
dc.subjectpunch pressen
dc.subjectbendingen
dc.subjectweldingen
dc.subjectswitchgearen
dc.titleNávrh technologie výroby skříně rozvaděčecs
dc.title.alternativeTechnology design of switchgear manufacturingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2014-06-27-13:00:06cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:34:46en
sync.item.modts2020.03.31 08:39:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Miroslav Neslušan (místopředseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (člen) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Pokorný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Přibližte blíže materiál polotovaru. 2. Přibližte proces výroby skříně rozvaděče. 3. Popište Vámi navržený nástřihový plán. 4. Jak jste kalkuloval náklady? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record