Show simple item record

Welding of titanium alloys using electron beam

dc.contributor.advisorHavlík, Petrcs
dc.contributor.authorSchiffer, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:22:56Z
dc.date.available2018-10-21T21:22:56Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSCHIFFER, M. Svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71638cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32885
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou svařování titanových slitin pomocí elektronového svazku. Práce je věnována popisu principu technologie svařování elektronovým svazkem. Je zde popsána interakce elektronového svazku s matriálem, vlastnosti elektronového svazku a konfigurace zařízení pro svařování elektronovým svazkem. Dále se zabývá hodnocením svařitelnosti titanových slitin, což zahrnuje obecný popis svařitelnosti materiálů, popis, rozdělení a svařitelnost titanových slitin a vyhodnocení vlivu svařování elektronovým svazkem na mikrostrukturu. Jako příklad je zde uveden vliv EBW na mechanické vlastnosti slitiny Ti-6Al-4V. Na závěr je tato technologie porovnána s dalšími tavnými metodami svařování, jako je svařování laserem, obloukovými metodami a plasmou.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis is focused on issue of welding of titanium alloys using electron beam. It is dedicated to description of principle of electron beam welding technology. There is described interaction of electron beam with the welded material, electron beam characterisation and configuration of device for electron beam welding. Next part is focused on evaluation of weldability of titanium alloys. It includes general description of weldability of materials, description, distribution and weldability of titanium alloys and finally evaluation of effect of electron beam welding on the microstructure. As an example, there is described effect of EBW on mechanical properties of alloy Ti-6Al-4V. In the end this technology is compared with other methods of fusion welding as laser beam welding, arc welding methods and plasma arc welding.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectslitina titanucs
dc.subjectsvařitelnostcs
dc.subjectsvařování elektronovým svazkemcs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjecttitanium alloyen
dc.subjectweldabilityen
dc.subjectelectron beam weldingen
dc.subjectmicrostructureen
dc.titleSvařování titanových slitin pomocí elektronového svazkucs
dc.title.alternativeWelding of titanium alloys using electron beamen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-23-14:05:20cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71638en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:15:49en
sync.item.modts2020.03.31 14:49:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeForet, Rudolfcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (člen) Ing. Jan Čížek, Ph.D. (člen) Ing. David Salamon, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record