Show simple item record

Analysis of Cryptographic Algorithms 802.11

dc.contributor.advisorNovotný, Bohumilcs
dc.contributor.authorVojtíšek, Jindřichcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:29:04Z
dc.date.available2019-05-17T03:29:04Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVOJTÍŠEK, J. Analýza šifrovacích algoritmů ve standardu 802.11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73830cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32946
dc.description.abstractTato práce se zabývá standardem 802.11 a hlavně algoritmy pro zabezpečení dat v nich. Je zde proveden rozbor algoritmů WEP, WPA a WPA2, kdy u těchto algoritmů je zde popsáno, jakým způsobem probíhá šifrování pomocí jednotlivých algoritmů. K tomuto účelu je práce doplněna o bloková schémata těchto metod. V praktické části je provedena realizace šifrovacích algoritmů WEP, WPA a WPA2 v prostředí Matlab simulink. Modely jsou doplněny grafickými výstupy pro pochopení, jak se mění data během průchodu tímto systémem.cs
dc.description.abstractThis work deals with wireless standard 802.11, primaly about security algorithms used in them. Further there is made analysis of algorithms WEP, WPA and WPA2. This algorithms are described how coding by them works and for easier understandig are added block schemes of their principles. In practical part is realized algorithms WEP, WPA and WPA2 in program Matlab simulink. Model is complemented by graphs which shows how data changes when comming throught this systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject802.11cs
dc.subjectAEScs
dc.subjectCCMPcs
dc.subjectMICcs
dc.subjectRC4cs
dc.subjectTKIPcs
dc.subjectWEPcs
dc.subjectWPAcs
dc.subjectWPA2cs
dc.subject802.11en
dc.subjectAESen
dc.subjectCCMPen
dc.subjectMICen
dc.subjectRC4en
dc.subjectTKIPen
dc.subjectWEPen
dc.subjectWPAen
dc.subjectWPA2en
dc.titleAnalýza šifrovacích algoritmů ve standardu 802.11cs
dc.title.alternativeAnalysis of Cryptographic Algorithms 802.11en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:42cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73830en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:10:04en
sync.item.modts2021.11.12 11:43:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSobek, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Dr. Ing. Jiří Přibil (člen) Ing. Jaromír Hrad, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Popište Man-in-the-middle útok a jak se lze proti němu bránit. 2. Vysvětlete zkratku CRC a k čemu slouží. 3. Lze výstup práce porovnat s jinými zdroji? 4. Dospěl student k novému poznatku při práci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record