Show simple item record

Speech recognition using Sphinx-4

dc.contributor.advisorBurget, Radimcs
dc.contributor.authorKryške, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:29:04Z
dc.date.available2019-05-17T03:29:04Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKRYŠKE, L. Rozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73919cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32954
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hledáním efektivní techniky pro strojové rozpoznávání řeči, konkrétně pak strojovým přepisem mluvené řeči do textu a následným hledáním klíčových slov. Toto řešení lze následně použit pro analýzy telefonních hovorů nebo jiné podobné aplikace. Celá diplomová práce se věnuje nástroji Sphinx-4 pro strojové rozpoznávání řeči, který využívá k popisu akustických modelů skrytých Markovových modelů (HMM – Hidden Markov Model). Práce detailně vysvětluje, jak takové modely připravit pro nový jazyk nebo dialekt jazyka a jak tyto modely softwarově implementovat v jazyce Java.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is aimed to find an effective method for continuous speech recognition. To be more accurate, it uses speech-to-text recognition for a keyword spotting discipline. This solution is able to be applicable for phone calls analysis or for a similar application. Most of the diploma thesis describes and implements speech recognition framework Sphinx-4 which uses Hidden Markov models (HMM) to define a language acoustic models. It is explained how these models can be trained for a new language or for a new language dialect. Finally there is in detail described how to implement the keyword spotting in the Java language.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozpoznávání řečics
dc.subjectSphinx-4cs
dc.subjectHMMcs
dc.subjectMFCCcs
dc.subjectJavacs
dc.subjectjazykový modelcs
dc.subjectakustický modelcs
dc.subjectSpeech Recognitionen
dc.subjectSphinx-4en
dc.subjectHMMen
dc.subjectMFCCen
dc.subjectJavaen
dc.subjectLanguage Modelen
dc.subjectAcoustic Modelen
dc.titleRozpoznávání řeči s pomocí nástroje Sphinx-4cs
dc.title.alternativeSpeech recognition using Sphinx-4en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-13-13:05:24cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73919en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:11:59en
sync.item.modts2021.11.12 20:36:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeUher, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record