Show simple item record

Marketing Mix Proposal in the Services Area

dc.contributor.advisorNovák, Petrcs
dc.contributor.authorHavlíčková, Barboracs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:34:24Z
dc.date.available2018-10-21T19:34:24Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHAVLÍČKOVÁ, B. Návrh marketingového mixu v oblasti služeb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73465cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32981
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu marketingového mixu podnikatelského subjektu poskytujícího služby manikúry a pedikúry a návrhy na jeho zlepšení. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska s daným problémem související. Analytická část se zabývá základními údaji o podnikatelském subjektu, aplikací marketingových analýz a vyhodnocením dotazníkového šetření. Praktická část se na základě výsledků analýz a dotazníkového šetření zabývá navržením doporučení a změn marketingového mixu, který zajistí rozšíření povědomí o službách podnikatelského subjektu.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with the assessment of the current state of the marketing mix business entity providing manicure and pedicure services and suggestions for improvement. In the theoretical section provides the theoretical background associated with the problem. analytical part deals with basic information about the business entity application marketing analysis and evaluation of the survey. The practical part is based on the analysis results and the survey deals with a recommendation proposing changes to the marketing mix to ensure widespread awareness on services of the business entity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleNávrh marketingového mixu v oblasti služebcs
dc.title.alternativeMarketing Mix Proposal in the Services Areaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-12cs
dcterms.modified2014-06-20-08:00:57cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73465en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:13:56en
sync.item.modts2020.03.31 17:03:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZámečník, Jancs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MSc, MBA (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího zodpovězeny. Otázky oponenta zodpovězeny. Ing. Škrdlík: V rámci marketingového mixu, co je v tomto případě rozhodující? Jakým způsobem firma využije doporučení stávajících zákazníků? Jakýb způsobem jste v nákladech stanovila ceny služeb? Zodpovězeno. Ing. Luhan: Co všechno jste zahrnula do ceny webových stránek? Do jaké míry plánujete využití statistických vyhodnocení, i v souvislosti s propojením webových stránek na stránky Facebooku? Zodpovězeno. Doc. Mikulec: Čím je podloženo vaše tvrzení, že ceny konkurece jsou vyšší než ceny sledované firmy? Proč jste tyto výsledky nezpracovala do tabulky? Proč nebylo zpracováno, v jaké časové řadě byly náklady, příjmy, jaká byla jejich souvislost s krizí? Nezvažovala jste možnost rozšířit portfolio služeb? Jakým způsobem budou financovány navrhované náklady, bylo to nějak kvantifikováno? Zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record