Show simple item record

Analysis of the characteristics of QRS complex in normal and high-frequency electrocardiogram recording

dc.contributor.advisorKozumplík, Jiřícs
dc.contributor.authorMěsíčková, Kláracs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:39:01Z
dc.date.available2019-04-04T05:39:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMĚSÍČKOVÁ, K. Analýza vlastností komplexu QRS v normálním a vysokofrekvenčním záznamu EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other72841cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33140
dc.description.abstractPráce seznamuje a hodnotí metody pro běžný a vysokofrekvenční elektrokardiogram v závislosti na potenciálním klinickém využití pro stanovení abnormalit při srdeční ischemii. První část práce je věnována vzniku a snímání srdeční aktivity. Následně jsou v textu popsány abnormality ST segmentu a QRS komplexu v nízko- a vysokofrekvenčním elektrokardiogramu. V druhé části jsou statisticky zpracována naměřená data zdravých a nemocných subjektů a srovnány výsledky pro různá frekvenční pásma.cs
dc.description.abstractThis work introduces and evaluates methods for normal and high-frequency electrocardiogram depending on the potential clinical use for the evaluation of abnormalities in cardiac ischemia. The first part is devoted to the creation and scanning cardiac activity. Subsequently are described in the text abnormality ST segment and QRS complex in the low-and high-frequency electrocardiogram. In the second part of the statistical processing of data of healthy subjects and patiens and compared the results for different frequency bands.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVysokofrekvenční EKGcs
dc.subjectST segmentcs
dc.subjectQRS komplexcs
dc.subjectHFQRScs
dc.subjectRAZcs
dc.subjectHigh frequency ECGen
dc.subjectST segmenten
dc.subjectQRS complexen
dc.subjectHFQRSen
dc.subjectRAZen
dc.titleAnalýza vlastností komplexu QRS v normálním a vysokofrekvenčním záznamu EKGcs
dc.title.alternativeAnalysis of the characteristics of QRS complex in normal and high-frequency electrocardiogram recordingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-08-29-13:48:27cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72841en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:08:02en
sync.item.modts2020.03.30 21:31:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRonzhina, Marinacs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) MUDr. Šárka Sekorová (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Doc. Kolářová položila otázku: Konzultanti vás záměrně nevedli ke statistické analýze? Narazila jste na nějakou práci, která se věnuje stejné problematice? Doc. Kozumplík položil otázku: Můžete přiblížit průběh signálů vyobrazených v prezentaci?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record