Show simple item record

The Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliers

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorPokorný, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:01:35Z
dc.date.available2019-04-04T01:01:35Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, T. Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other74396cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33164
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem modelů pro hodnocení dodavatelů výběrového řízení veřejné zakázky. Popisuje použité metody a postupy pro hodnocení dodavatelů za využití fuzzy logiky a fuzzy množin. Cílem je navržení funkční a srozumitelného modelu, který lze s drobnými obměnami opakovaně použít.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of models for rating of suppliers in public procurement tender. Describes used methods and procedures for the rating of suppliers using fuzzy logic and fuzzy sets. The goal is to design a functional and comprehensible model, possible to use repeatedly with small variations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjectfuzzy množinycs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.subjectExcelcs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectfuzzy setsen
dc.subjectrating of suppliersen
dc.subjectExcelen
dc.subjectMATLABen
dc.titleAplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelůcs
dc.title.alternativeThe Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-13cs
dcterms.modified2014-06-24-09:40:13cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid74396en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:18:55en
sync.item.modts2020.03.31 22:34:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBačík, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Rostislav Tesař (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího práce - Odpovězeno otázky oponenta práce - Odpovězeno Doc. Kropáč - Navržené modely - porovnání, čím se liší tyto modely, v čem vznikají tyto rozdíly? Dle čeho se řídí uživatel? - Odpovězeno Prof. Dostál - Který model je přesnější? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record